Cập nhật ngày 01/05/2014 - 13:56:37

           

Vốn đầu tư NSNN đã đạt 27,5% kế hoạch năm

- Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2014, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 49.730 tỷ đồng, bằng 27,5% kế hoạch năm.

Riêng trong tháng 4, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tính đạt 15.153 tỷ đồng (vốn trung ương 3.121 tỷ đồng, vốn địa phương 12.032 tỷ đồng).

Trong số tổng vốn đầu tư 4 tháng, vốn Trung ương quản lý đạt 9.947 tỷ đồng, bằng 25,2% kế hoạch năm, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông vận tải là 1.749 tỷ đồng, bằng 38,6% kế hoạch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 937 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch và tăng 0,4% so với cùng kỳ;  Bộ Xây dựng là 500 tỷ đồng, bằng 24,5%; Bộ Y tế là 189 tỷ đồng, bằng 23,5%...

Vốn địa phương quản lý đạt 39.783 tỷ đồng, bằng 28,2% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 27.821 tỷ đồng, bằng 26,9% kế hoạch. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 9.609 tỷ đồng, bằng 30,9% kế hoạch. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 2.353 tỷ đồng, bằng 35,6%.

Đặc biệt, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của 2 đầu tàu đất nước là: Hà Nội đạt 5.694 tỷ đồng, bằng 24,3% kế hoạch năm; TP. Hồ Chí Minh đạt 3.359 tỷ đồng, bằng 19,9% kế hoạch năm.

 

 

 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước đạt 4 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan