Cập nhật ngày 24/04/2014 - 13:59:38

           

WB tài trợ 390 triệu USD hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo

- Ngày 24/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký thỏa thuận cho vay 390 triệu USD và các văn kiện liên quan tài trợ cho 3 dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng địa phương, nông nghiệp và sinh kế tại các vùng nghèo nhất và tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam.

Nguồn vốn trên sẽ được sử dụng cho ba dự án, là: Dự án Giảm nghèo vùng Tây Nguyên (150 triệu USD); Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (180 triệu USD); Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội (60 triệu USD).

Phát biểu tại buổi lễ ký kết bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh:“Những dự án này đáp ứng các lĩnh vực giảm nghèo ở Việt Nam bao gồm cơ hội sinh kế hạn hẹp, các vùng sâu vùng xa và thiếu kết nối, sản lượng nông nghiệp thấp và các chương trình hỗ trợ xã hội còn manh mún và thiếu hiệu quả.”

Mục tiêu của Dự án Giảm nghèo vùng Tây Nguyên là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nghèo cho vùng Tây Nguyên, khu vực nghèo thứ hai của cả nước. Dự án sẽ hỗ trợ tài chính cho kết cấu hạ tầng làng xã và cộng đồng, sinh kế bền vững, kết cấu hạ tầng có kết nối và đào tạo kỹ năng sinh kế, quản lý dự án và kỹ năng quản lý hành chính công tổng thể hơn cho 26 huyện nghèo nhất của các tỉnh Đắk Lắk, Đắc Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Dự án Cải thiện Nông nghiệp dự tính sẽ giúp nâng cao khả năng cung cấp nước và hiệu suất sử dụng đất; nâng cao sản lượng nông nghiệp, và giảm mức độ tổn thương trước các sự kiện thời tiết bất lợi cho nông dân và các hộ gia đình nông thôn vùng Duyên hải miền Trung (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, và Quảng Nam) và vùng núi phía Bắc (Hà Giang, Phú Thọ, và Hòa Bình).

Dự án hỗ trợ nông dân áp dụng các kỹ năng canh tác nông nghiệp thích ứng với khí hậu, bao gồm các hệ thống hỗ trợ thâm canh lúa và đa dạng hóa vụ mùa, sử dụng phân vi sinh, kiểm soát dịch bệnh đồng bộ… Dự tính, sau khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp dịch vụ thủy lợi tốt hơn và tin cậy hơn cho 83.400 ha đất canh tác.

 

 

 

Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội sẽ giúp triển khai các chương trình chủ chốt của hệ thống trợ giúp xã hội, bao gồm một hệ thống dữ liệu về các hộ gia đình nghèo và cận nghèo và những người hưởng trợ giúp xã hội và hệ thống thông tin quản lý. Dự án sẽ hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ giảm bớt tình trạng manh mún của các chương trình trợ giúp xã hội, tạo cơ sở hợp nhất các chương trình và nâng cao hỉệu quả sử dụng chi công trên lĩnh vực trợ giúp xã hội./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan