Cập nhật ngày 14/03/2014 - 14:25:18

           

Đồng ý nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2014

- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2014.

Văn bản cho biết, Phó Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn năm 2014 đối với các dự án đã được bổ sung vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016, nhưng chưa được giao kế hoạch vốn năm 2014.

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý những điểm sau:

- Ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ và khả năng thanh, quyết toán của các dự án còn thiếu vốn trái phiếu chính phủ dưới 100 tỷ đồng; các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013; các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2014.

- Đối với dự án quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế-xã hội vùng, miền và các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2015, thì bố trí vốn căn cứ theo tiến độ và khả năng thực hiện trong năm 2014.

- Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014-2015 đã được các bộ, địa phương rà soát, điều chỉnh và đang được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bổ sung vốn trái phiếu chính phủ 2014-2016, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ưu tiên giao đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 và theo tiến độ thực hiện đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015.

- Hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giao bổ sung kế hoạch năm 2014 không quá 9.000 tỷ đồng. Hạn mức còn lại của kế hoạch năm 2014 đã phân bổ cho mục tiêu đối ứng ODA và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: không phân bổ giao cho các lĩnh vực khác mà để tiếp tục sử dụng cho các mục tiêu, Chương trình nêu trên.

Tại văn bản, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2014, khả năng cân đối nguồn vốn và nhu cầu ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 của các Bộ, địa phương để xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và phương án ứng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2014.

Trước đó, sáng 11/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về rà soát, bố trí vốn trái phiếu chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành trong 2 năm 2014 - 2015, nhưng chưa bố trí đủ vốn.

Cụ thể, bố trí 1.323,848 tỷ đồng để hoàn thành 5 dự án theo tổng mức đầu tư quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH (trong đó có 350 tỷ đồng bố trí vốn thực hiện giai đoạn I Dự án Thay tà vẹt K1, K2, tà vẹt sắt bằng tà vẹt dự ứng lực, kéo dài đường ga, đặt thêm đường số 3 đối với ga chỉ có 2 đường trên đoạn Vinh - Nha Trang - số vốn bổ sung sẽ đủ cho giai đoạn I của Dự án).

Bố trí 4.362,596 tỷ đồng cho 22 dự án điều chỉnh cắt, giảm quy mô; bố trí 8.762,839 tỷ đồng cho 37 dự án dự kiến bổ sung vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 không điều chỉnh tổng mức đầu tư, nhưng bộ và địa phương có văn bản cam kết huy động các nguồn vốn khác để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ; bố trí 3.617,457 tỷ đồng cho 18 dự án điều chỉnh cắt, giảm quy mô đầu tư, đồng thời cam kết huy động thêm nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

 

 

 

Không bố trí vốn trái phiếu chính phủ bổ sung cho 9 dự án tạm đình hoãn để xử lý sau hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan