Cập nhật ngày 24/01/2014 - 15:11:17

           

WB cho vay 60 triệu USD tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

- Theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Ban Giám đốc Điều hành đã phê duyệt một khoản tín dụng giá 60 triệu USD giúp tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam thông qua cải tiến công tác quản lý và cung ứng dịch vụ xã hội trên cả nước và thí điểm các biện pháp cải tiến tại 4 tỉnh miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam.

Đánh giá về thành tích giảm nghèo của Việt Nam trong hai thập kỷ qua, World Bank cho rằng, tình trạng nghèo vẫn phổ biến trong các nhóm dân tộc thiểu số và một số nhóm dân cư khác.

Hệ thống trợ giúp xã hội hiện nay gồm nhiều chương trình, nhưng còn tồn tại nhiều khoảng trống chính sách và trong quá trình thực hiện có thể cản trở công tác giảm nghèo và giảm tình trạng dễ bị tổn thương về lâu dài. Đặc biệt, các chương trình và hệ thống cung ứng dịch vụ manh mún đã làm giảm hiệu quả nhìn từ phía cơ quan thực hiện và từ phía đối tượng hưởng chính sách. 

Đồng ý với nhận định của cơ quan này, Thứ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Ðàm thừa nhận: “Ở Việt Nam, vấn đề nan giải không phải ở chỗ thiếu chính sách/chương trình trợ giúp xã hội, mà là quá nhiều chương trình chính sách chồng chéo và manh mún".

Vì thế, theo Thứ trưởng Đàm, việc xây dựng một hệ thống trợ giúp xã hội hợp nhất và đặt nền tảng cho việc xây dựng một hệ thống an sinh xã hội vững chắc hiệu quả trong tương lai, nhằm đóng góp cho việc xóa nghèo bền vững.

Khoản tín dụng này nhằm tài trợ cho Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội (SASSP), giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông qua tăng cường vai trò của hệ thống trợ giúp xã hội trong việc giúp trẻ em có thêm cơ hội và thoát nghèo truyền kiếp.

Dự án sẽ thực hiện một số hạng mục quan trọng trong hệ thống trợ giúp xã hội toàn quốc mạnh hơn, bao gồm một cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ nghèo và cận nghèo, và đối tượng hưởng chế độ xã hội, và một hệ thống thông tin quản lý.

Qua đó sẽ hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ là giảm bớt manh mún để tạo cơ sở hợp nhất chương trình và nâng cao hiệu quả chi công cho mục đích trợ giúp xã hội. Dự án sẽ thử nghiệm hệ thống mới nâng cấp tại 4 tỉnh – Hà Giang, Quảng Nam, Trà Vinh và Lâm Đồng). Chương trình hợp nhất mang tên “Cơ hội thoát nghèo truyền kiếp” sẽ thay thế ba chương trình hiện có. Dự án này là sản phẩm của một nhóm các đối tác bao gồm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UNICEF, Bộ Phát triển Quốc tế Anh và Ngân hàng Thế giới.

Hệ thống quản lý và cung ứng dịch vụ mới sẽ phục vụ cả đối tượng hưởng và các cơ quan thực hiện. Đặc biệt tại 4 tỉnh dự án, đối tượng hưởng lợi sẽ tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng chế độ trợ cấp xã hội và dich vụ tư vấn dành cho cha mẹ. Các bộ xã hội địa phương làm việc thuận tiện hơn do quy trình đơn giản hóa và cùng với đó là giảm khối lượng công việc. Cán bộ quản lý chương trình cấp tỉnh và cấp trung ương sẽ dễ dàng theo dõi công tác thực hiện chương trình và nhận được hỗ trợ về hoạch định chính sách. 

Nguồn vốn Dự án do Hiệp hội Phát triển Quốc tế, nhánh cấp vốn cho các nước thu nhập thấp của Nhóm Ngân hàng Thế giới, cho vay với điều khoản kết hợp./.

 

 

An Nhi
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan