Cập nhật ngày 28/11/2013 - 15:37:07

           

WB thông qua khoản tín dụng 25 triệu USD vốn IDA cho Việt Nam

- Theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới, khoản tín dụng này nhằm giúp Việt Nam quản lý tốt hơn tài nguyên nước và những rủi ro do ảnh hưởng của khí hậu tại các lưu vực sông Me Kong và cải thiện việc thu thập, phân tích và trao đổi dữ liệu về tài nguyên nước.

Đây là giai đoạn hai của Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước gồm 4 giai đoạn nhằm tạo ra những hình mẫu điển hình trong việc thực hiện quản lý tài nguyên nước chung ở khu vực hạ lưu sông Me Kong.

Mục tiêu của dự án sẽ là: (1) Cung cấp hỗ trợ xây dựng thể chế quản lý tài nguyên nước tổng hợp ở lưu vực sông Sêsan-Sêrêpốc ở Việt Nam;

(2) Giúp thành lập mạng lưới giám sát tài nguyên nước ở khu vực biên giới với Cam-pu-chia và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại khu vực hạ lưu sông Me Kong và hệ thống thông tin tài nguyên nước của Việt Nam trên khu vực hạ lưu sông này;

 (3) Củng cố mạng lưới thông tin khí tượng thủy văn, dự báo lũ và hệ thống cảnh báo ở khu vực Tây Nguyên.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan