Cập nhật ngày 22/11/2013 - 15:40:03

           

50 triệu USD cho nỗ lực phát triển DNNVV

- Hôm nay (22/11), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký một hiệp định vay vốn ưu đãi trị giá 50 triệu USD theo Chương trình Thứ 2 về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), thuộc Tiểu chương trình 2 để hỗ trợ nỗ lực cải cách của Chính phủ, nhằm thúc đẩy sự phát triển và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Tham gia ký kết có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đại diện cho Chính phủ Việt Nam và Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Tomoyuki Kimura đại diện cho ADB.

Theo ADB, những năm qua, mặc dù Chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực tăng cường thực hiện các cải cách chính sách để hỗ trợ việc thành lập và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng vẫn cần tiếp tục cải cách hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững và đồng đều hơn.

Việt Nam cần có được mức độ đầu tư tư nhân vững mạnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm 7-8% và tạo thêm 8 triệu việc làm mới đến năm 2020. Khu vực tư nhân mà phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng được kỳ vọng sẽ có đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu trên. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay được coi là nguồn lực chính tạo công ăn việc làm và thu nhập, và là động lực cho sự tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

Khu vực tư nhân hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ áp lực của các điều kiện kinh tế quốc tế cũng như trong nước. Do vậy, điều quan trọng là cần khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho họ gia nhập các ngành cung ứng toàn cầu, nhất là thông qua việc tăng cường cải cách chính sách, cải thiện tiếp cận về tài chính và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Ông Tomoyuki Kimura - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam phát biểu: “ADB cam kết hỗ trợ Chính phủ tiếp tục thực hiện thành công các chương trình cải cách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như khu vực tư nhân ở Việt Nam”. ADB hiện là đối tác quan trọng của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm trong gần thập kỷ qua thông qua việc kết hợp các hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật.

Khoản vay chính sách này của ADB ký kết hôm nay sẽ hỗ trợ nỗ lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thông qua đơn giản hóa quy trình kinh doanh, cải thiện tiếp cận về tài chính, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do doanh nhân nữ quản lý, tạo lập môi trường bình đẳng cho sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân./.

Theo ADB

 

Anh Đức

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan