Cập nhật ngày 15/11/2013 - 15:42:53

           

Vốn nhà nước sẽ được tăng lên 50% trong dự án PPP

- Đó là thông tin được đưa ra trong Dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), dựa trên cơ sở hợp nhất Nghị định số 108 và Quyết định số 71 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến công luận.

Nhằm hoàn thiện và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời, đảm bảo môi trường ổn định bền vững cho các nhà đầu tư vào các lĩnh vực trong đối tác công – tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đãđồng ý chủ trương hợp nhất Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg thành Nghị định về đầu tư theo hình thức PPP.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình lên Chính phủ một nghị định chung về sửa đổi Nghị định 108 và những nội dung trong Quyết định 71 nhằm nâng Quyết định này lên trình độ pháp lý cao hơn.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, việc hợp nhất Nghị định 108 và Quyết định 71 là yêu cầu khách quan không chỉ để khắc phục những hạn chế của từng văn bản, mà còn nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong chính sách thu hút đầu tư theo hình thức PPP

Theo quy trình, trước khi trình lên Chính phủ, Bộ sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế, các tập đoàn, tổng công ty trong nước, quốc tế cũng như học tập rất nhiều kinh nghiệm của nước khác để có được nghị định mới phù hợp.

Theo đó, Dự thảo Nghị định đã có những quy định cụ thể, minh bạch về phần tham gia của Nhà nước trong dự án, nhằm tăng tính khả thi của dự án, cũng như đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư.

Cụ thể: phần tham gia của Nhà nước được xác định bao gồm vốn, tài sản nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất và các nguồn tài chính khác. Các nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp vào việc thực hiện dự án, với mức tối đa không quá 50% tổng vốn đầu tư của dự án. Các bảo đảm, hỗ trợ khác của Nhà nước, như bảo lãnh Chính phủ, bảo đảm cân đối ngoại tệ… được xác định trong báo cáo nghiên cứu khả thi và không tính vào phần tham gia của Nhà nước.

Như vậy, có thể hiểu, sự tham gia của Nhà nước trong các dự án PPP sẽ cao hơn so với các quy định trước đây ở Quyết định 71. Mặc dù vậy, các điều kiện ràng buộc cũng khá rõ ràng, Chẳng hạn, Điều 15 Dự thảo Nghị định quy định: vốn nhà nước chỉ được giải ngân sau khi 50% tổng vốn đầu tư của dự án đã được giải ngân theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng dự án và phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn nhà nước được phê duyệt, đồng thời được hạch toán độc lập với phần vốn góp, vốn huy động của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án.

Quy định như vậy không chỉ đảm bảo trách nhiệm trước hết của nhà đầu tư trong việc góp vốn, huy động vốn để thực hiện dự án, mà còn tạo cơ chế để đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả, đúng với mục đích sử dụng nguồn vốn nhà nước (chỉ nhằm tăng tính khả thi của dự án, mà không thay thế một phần hay toàn bộ nguồn vốn của nhà đầu tư) trong các dự án PPP.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định cũng đã bổ sung các hình thức hợp đồng khác như xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO); thiết kế - xây dựng - thu xếp vốn - kinh doanh - chuyển giao (DBFMOT); xây dựng - thu xếp vốn - kinh doanh - bảo trì (BFOM); và kinh doanh - quản lý (O&M). Bởi, thực tiễn đầu tư cho thấy, nếu chỉ quy định các loại hợp đồng dự án PPP, BOT, BTO, BT là chưa đủ.

Tuy chưa được quy định trong các văn bản pháp luật, nhưng trên thực tế, các hợp đồng DBFMOT và BFOM đang được đề xuất thực hiện đối với Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Dự án Đường cao tốc Ninh Bình - Bãi Vọt. Hợp đồng BOO và O&M cũng đã được áp dụng phổ biến để thực hiện một số dự án nhà máy nước và dự án điện nhỏ./.

 

Lê Vân

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan