Cập nhật ngày 11/10/2013 - 16:16:59

           

Hơn 3000 dự án chậm tiến độ trong 6 tháng đầu năm

- Theo Báo cáo số 7435/BKHĐT-GSTDĐT, ngày 2/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên cơ bản được thực hiện phù hợp quy định hiện hành.

Trong 6 tháng đầu năm, có 7.454/9.562 dự án có kế hoạch chuẩn bị đầu tư trong kỳ đã được thẩm định, đạt 77,95%, trong đó có 6.550 dự án đã được quyết định đầu tư, đạt 68,50%.

Cũng theo Báo cáo, tính đến tháng 6/2013, có 26.850 dự án đang thực hiện đầu tư, trong đó có 8.551 dự án khởi công mới, chiếm 31,85%. Trong đó chủ yếu là các dự án nhóm C (7.517 dự án) và 6.567 dự án kết thúc đầu tư đưa vào sử dụng trong kỳ, chiếm 24,46%. Một số địa phương có số dự án khởi công mới khá cao như: Đồng Tháp (484 dự án), Khánh Hòa (432 dự án), Cao Bằng (280 dự án) Hà Nội (355 dự án), TP. Hồ Chí Minh (669 dự án).

Tình trạng các dự án chậm tiến độ vẫn phổ biến. Trong 6 tháng đầu năm 2013, có 3.006 dự án chậm tiến độ, chiếm 11,2% số dự án thực hiện trong kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng (1.058 dự án, chiếm 3,94% số dự án thực hiện trong kỳ); do bố trí vốn không kịp thời (655 dự án, chiếm 2,48% số dự án thực hiện trong kỳ); do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu (271 dự án, chiếm 1,01% số dự án thực hiện trong kỳ); do thủ tục đầu tư (413 dự án, chiếm 1,54% số dự án thực hiện trong kỳ) và do các nguyên nhân khác (501 dự án, chiếm 1,87% số dự án thực hiện trong kỳ). Một số cơ quan có dự án chậm tiến độ lớn như Hà Nội (105 dự án), TP. Hồ Chí Minh (293 dự án), Thanh Hóa (178 dự án), Thái Bình (31 dự án).

Theo số liệu từ các cơ quan có báo cáo gửi lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 2.601 dự án thực hiện đầu tư trong kỳ phải điểu chỉnh, chiếm 9,72% tổng số dự án thực hiện trong kỳ. Trong đó chủ yếu là điều chỉnh vốn đầu tư (1.168 dự án, chiếm 4,35% số dự án thực hiện trong kỳ); điều chỉnh tiến độ đầu tư (963 dự án, chiếm 3,59% số dự án thực hiện trong kỳ); điểu chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư (502 dự án, chiếm 1,87% số dự án thực hiện trong kỳ); điểu chỉnh địa điểm đầu tư (43 dự án, chiếm 0,16% số dự án thực hiện trong kỳ).

Về xử lý vi phạm, trong 6 tháng đầu năm 2013 đã phát hiện 10 dự án vi phạm quy định về thủ tục đầu tư, 20 dự án vi phạm về quản lý chất lượng, 267 dự án có thất thoát, lãng phí; 297 dự án phải ngừng thực hiện./.

 

Anh Đức

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan