Cập nhật ngày 04/07/2013 - 08:51:09

           

Yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện các dự án FDI quy mô lớn

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 4158/BKHĐT-ĐTNN, yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình thực hiện các dự án FDI có quy mô lớn hoặc sử dụng dụng nhiều đất.

Cụ thể, công văn nêu rõ, theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn lớn, sử dụng nhiều đất, chậm triển khai, có vướng mắc.

 

Theo đó, đối tượng thuộc diện báo cáo, kiểm tra là các dự án đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu USD trở lên, hoặc diện tích đất sử dụng từ 50 ha trở lên (gồm cả các dự án ngoài và trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề chính sau:

(1) Tình hình sử dụng đất và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng;

 (2) Việc góp vốn của các chủ đầu tư; tình hình huy động vốn;

(3) Việc thực hiện các mục tiêu quy định tại giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương cho phép đầu tư;

(4) Việc thực hiện các cam kết về tiến độ triển khai dự án; tình hình chấp hành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (các loại thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất...);

(5) Tình hình sử dụng lao động và chấp hành Luật Lao động;

(6) Những khó khăn vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án./.

 

An Nhi

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan