Cập nhật ngày 01/06/2013 - 09:26:09

           

WB duyệt cho Việt Nam vay 250 triệu USD để phát triển y tế, công nghệ

- Số tiền 250 triệu USD được lấy từ nguồn IDA thông qua hai khoản tín dụng cho Dự án Hệ thống Hỗ trợ Y tế Khu vực Đồng bằng Sông Hồng (NORRED) và Dự án Thúc đẩy Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công Nghệ (FIRST).

Trong tổng số tiền này, 250 triệu USD sẽ dành cho Dự án NORRED, với mục địch cung cấp các dịch vụ y tế tốt hơn cho 15 triệu người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, và nâng cao hiệu quả và công bằng trong sử dụng dịch vụ bệnh viện tại 13 tỉnh vùng Đông Bắc và Đồng bằng Bắc bộ. 

Dự án sẽ tăng cường năng lực cho các bệnh viên tỉnh và huyện để cung cấp dịch vụ tốt hơn để bệnh nhân không phải lên Hà Nội, và giảm các rào cản tài chính bằng việc mở rộng đối đượng được nhận thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình cận nghèo.

Trong khi đó, Dự án FIRST sẽ nhận được 100 triệu USD nhằm hỗ trợ hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ tại Việt Nam bằng cách thiết kế và thí điểm các chính sách khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ, tăng cường hiệu quả của các Viện Nghiên cứu và Phát triển (R&D), và khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ sáng tạo. 

 

Những đối tượng chính thụ hưởng Dự án là các Viện Nghiên cứu và Phát triển và các doanh nghiệp công nghệ sáng tạo có đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Các doanh nghiệp tách ra hoặc mới thành lập được hỗ trở bởi các Viện Nghiên cứu và Phát triển và Trường đại học cũng sẽ là những đối tượng được hưởng lợi trực tiếp. Dự án cũng sẽ hỗ trợ thành lập các phòng nghiên cứu đối tác công – tư trong khu Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

 

Trí Dũng

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan