Cập nhật ngày 14/05/2013 - 09:50:27

           

WB giúp Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh và giáo dục

- Thông qua 3 thỏa thuận tín dụng với tổng trị giá 400 triệu USD, World Bank sẽ giúp Việt Nam cải cách quản lý kinh tế nhằm tăng cường năng suất và khả năng cạnh tranh, hỗ trợ triển khai chương trình Cải cách giáo dục đại học và tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ 5 tuổi.

Đại diện World Bank bà KwaKwa cùng Thống đốc Nguyễn Văn Bình đại diện Chính phủ Việt Nam ký kết thỏa thuận 3 khoản tín dụng

 

Cụ thể khoản tín dụng thứ nhất là Khoản tín dụng hỗ trợ Quản lý và Cạnh tranh Kinh tế đầu tiên (EMCC 1), khoản tín dụng đầu tiên trong chuỗi 3 khoản tín dụng, sẽ cấp 250  USD tài chính ưu đãi để hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách, bao gồm: 1) Khu vực tài chính; 2) Chính sách tài khóa; 3) Hành chính công và trách nhiệm giải trình; 4) Quản lý doanh nghiệp nhà nước; 5) Quản lý đầu tư công; 6) Hiệu quả môi trường kinh doanh; 7) Bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.

Ổn định kinh tế vĩ mô là một ưu tiên hàng đầu để tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam, và cũng là mục tiêu cốt lõi của EMCC. EMCC nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình cải cách kinh tế trong 3 năm tới.

“EMCC được thiết kế để thúc đẩy quan hệ đối tác  với chính phủ nhằm hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và ngành ngân hàng”, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết thêm.

Khoản tín dụng thứ hai trị giá 50 triệu USD cho “Chương trình Chính sách phát triển Giáo dục đại học - Giai đoạn 3” sẽ được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các chương trình cải cách giáo dục đại học của Chính phủ với các chính sách tăng cường quản trị, tài chính và chất lượng giáo dục đại học. Đặc biệt, khoản tín dụng này hỗ trợ các nỗ lực nhằm: (i) cải thiện khả năng đáp ứng của giáo dục đại học và năng lực nghiên cứu, (ii) tăng cường minh bạch tài chính, tính bền vững và hiệu quả của giáo dục đại học, và (iii) nâng cao chất lượng của các tổ chức giáo dục đại học. Đây là khoản tín dụng thứ ba trong chuỗi các khoản tín dụng này.

Trong khi đó, dự án “Tăng cường Khả năng Sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” nhằm mục đích tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ chuẩn bị bước vào tiểu học, đặc biệt với nhóm có nguy cơ gặp khó khăn để thành công trong môi trường học tập.  Dự án với tổng trị giá 100 triệu USD sẽ hỗ trợ một số mục tiêu lựa chọn từ chương trình quốc gia của Việt Nam về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015” (Nghị định 239). Đặc biệt, dự án hỗ trợ nỗ lực mở rộng chương trình đi học mầm non 2 buổi/ngày, nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non và củng cố chuyên môn  cho giáo viên và hiệu trưởng các trường mầm non.

Cả ba khoản tín dụng này đều được Hiệp hội Phát triển Quốc tế cung cấp, đây là chương trình cho vay ưu đãi mà Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ cho các nước có thu nhập thấp./.

 

 

An Nhi

Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan