Cập nhật ngày 31/07/2018 - 08:31:25

           

Hỗ trợ, bồi thường, tái định cư 2 dự án thuộc đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam

- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) có tổng chiều dài 50km; đoạn Diễn Châu (Nghệ An) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh) có chiều dài 44,4km.

Riêng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có điểm đầu (Km430+000), tại vị trí nút giao với QL7 thuộc địa phận xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối của dự án (Km479+150), tại vị trí giao với QL8A thuộc xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam được thiết kế khi hoàn chỉnh với thiết kế 6 làn xe, tốc độ thiết kế 120km/h. Giai đoạn 1, dự án sẽ thiết kế 4 làn xe với tốc độ 80km/h. 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ đi qua các xã: Diễn Cát, Diễn Lợi, Diễn Thọ, Diễn Phú của huyện Diễn Châu (dài 10,81km); các xã Nghi Đồng, Nghi Phương, Nghi Mỹ của huyện Nghi Lộc (dài 7km); các xã Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Tây, Hưng Đạo, Hưng Tân, Hưng Thông, Hưng Tiến, Hưng Thắng, Hưng Châu, Hưng Khánh, Hưng Phú của huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (dài 26,59km); các xã Đức Vĩnh, Yên Hồ, Đức Thịnh của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (dài 4,74km)./.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía Đông gồm đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Diễn Châu (Nghệ An) và đoạn Diễn Châu (Nghệ An) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh) theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Dự án đoạn  Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng mức đầu tư khoảng 9.193 tỷ đồng; trong đó vốn nhà nước tham gia là 3.030 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư tham gia là 6.162 tỷ đồng. Để hoàn vốn, nhà đầu tư được phép thu phí trong thời gian 21 năm 6 tháng.

Dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng mức đầu tư 14.748 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của Nhà nước là 7.422 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư tham gia là 6.850 tỷ đồng. Để hoàn vốn, nhà đầu tư được phép thu phí trong thời gian 24 năm.

Dự kiến 2 dự án trên sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trước quý III/2019; khởi công vào quý I/2020 và đưa vào khai thác trước quý I/2023./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan