Cập nhật ngày 09/08/2018 - 16:34:46

           

Tiền Giang mời gọi đầu tư vào 19 dự án trọng điểm

- Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 với chủ đề “Tiền Giang: Cơ hội đầu tư - Đồng hành phát triển” tổ chức vào sáng hôm nay (9/8), Tiền Giang đã công bố danh mục 19 dự án tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư với tổng vốn đầu tư 16.360 tỷ đồng.

Phát biu ti Hi ngh, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc nhn mnh tim năng ca Tin Giang là đa phương có v trí chiến lược thế phong thy đc đa hàng đu cho s phát trin ca Tin Giang nói riêng và Đng bng sông Cu Long nói chung.

 Đây là tnh hi t đ các yếu t “nht cn th, nh cn giang, tam cn l”. Tnh có s kết ni thun li vi TP. H Chí Minh, là tnh tri dc b Bc sông Tin vi chiu dài 120 km và có trc cao tc Trung Lương vi nhiu quc l khác s qua tnh. Đây còn là hành lang kinh tế, đim giao hòa gia min Đông và min Tây.

Vi tnh ven sông, ven bin, có h sinh thái đc bit là sông ngòi, ngun nước phong phú, có kh năng kết ni giao thông thun li, Tin Giang là “mt tin” ca Đng bng sông Cu Long.

Vi các li thế đó, Th tướng cho rng, nếu Tin Giang không thu hút được nhng nhà đu tư ln, doanh nghip có tm nhìn xa trông rng trong các lĩnh vc t công nghip đến nông nghip, dch v, đc bit công nghip chế biến phc v cây ăn qu là hết sc vô lý.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị

Th tướng nhn mnh, Tin Giang s là xung lc quan trng ca đoàn tàu kinh tế Đng bng sông Cu Long, khu vc Đông Nam B. Vì vy, “bài toán” đt ra là Tin Giang phi đi đu trong đi mi thì khu vc Đng bng sông Cu Long mi có thêm nhng đng năng cho s phát trin, vượt trên nhng thách thc ca biến đi khí hu, hn mn và tình trng nht nht, tranh ti tranh sáng ca s phát trin dưới xa mc tim năng ca toàn khu vc Đng bng sông Cu Long.

Cho rng s nhìn nhn nêu trên không phi là lc quan thái quá, Th tướng nhc li lch s ca vùng đt này hàng trăm năm trước. Ngay t thế k 17, M Tho  cùng Cù Lao Ph (Biên Hòa) là hai trung tâm tp np nht ca Nam B.

V trí ca M Tho trước đây chiếm v trí trung chuyn quan trng bc nht ca các ghe chài to ln t min Tây lên Ch Ln Sài Gòn. Đây cũng là đa phương có đường st đu tiên ca Đông Dương... Nhng s liu này cho thy, vùng đt này tng có mt v trí quan trng v thương mi ca c Nam B.

Do đó, vi điu kin hết sc thun li như hin nay gm c “thiên thi, đa li, nhân hòa”,  Th tướng đt câu hi, ti sao chúng ta không th “phc hưng” li vùng đt này tr li sm ut và thnh vượng hơn xưa? 

Th tướng chia s, nếu Đng bng sông Cu Long được mnh danh là “vương quc trái cây” ca c nước thì Tin Giang được xem là “vương quc” ca “vương quc trái cây”. Bi nơi đây rt nhiu loi trái cây và nông sn ni tiếng.

Do đó, Th tướng đt câu hi, liu Tin Giang có tr thành mt ch dn đa lý v thương hiu trái cây Vit Nam nói riêng và ASEAN nói chung hay không. Đây cũng là câu hi mà Th tướng mong mun chính quyn và doanh nghip đu tư vào tnh Tin Giang tr li trong tương lai gn.  

Ngoài ra, Tin Giang cũng còn nhiu li thế khác như du lch. Đc sc ca du lch mit vườn sông nước Cu Long, ch ni Cái Bè, cù lao Thi Sơn vi các Cn Long, Cn Lân, Cn Quy, Cn Phng hp thành vùng đt “t linh” vô cùng đc đáo. Tuy nhiên, vn đ dch v du lch còn ít, nht là dch v lưu trú, ăn ung, tham quan.

Th tướng nhn mnh Tin Giang hi t các yếu t tr thành mt siêu v tinh ca TP. H Chí Minh nếu có tm nhìn và kh năng hin thc hóa tm nhìn phát trin mt cách hiu qu, đy quyết tâm.

“Chính ph thu hiu điu này và dành nhiu ngân sách cho phát trin cơ s h tng ca Tin Giang trước đây, bây gi cũng như trong tương lai”, Th tướng nói.

Đng thi, người đng đu Chính ph cũng đ ngh, Tin Giang cn tích cc gii quyết các nút tht và đim nghn phát trin. Đó là tăng cường gii phóng mt bng đ to qu đt sn có cho nhà đu tư, gii quyết tt công tác quy hoch, bo đm tính linh hot, hiu qu, hướng ti mc tiêu phát trin. Cn tiếp tc đi thoi vi người dân nhiu hơn đ gii quyết vướng mc tn ti. Tích cc h tr tiếp cn ngun vn, nht là vn ưu đãi cho doanh nghip, người dân, nht là khi Chính ph ban hành Ngh đnh 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/04/2018 v cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghip đu tư vào nông nghip, nông thôn.

Nhn mnh vic kết hp tt “5 nhà” trong đó có nhà băng, Th tướng cho rng, đây là kênh quan trng đ huy đng vn cho người dân, nht là trong sn xut nông nghip, đ làm sao chm dt tình trng tín dng đen đang lan tràn mt s đa phương. Dư n tín dng ca Tin Giang đt gn 49.000 t đng, mi ch tương đương 63% GRDP ca Tnh. Điu này cho thy, tim năng ci thin đ sâu tài chính ca Tin Giang vn còn rt ln. Bên cnh đó, Tnh cn tiếp tc x lý các th tc hành chính rườm rà, làm tăng chi phí, mt cơ hi kinh doanh ca doanh nghip.

Thủ tướng chứng kiến Lễ trao chủ trương đầu tư và chủ trương nghiên cứu dự án cho các nhà đầu tư tại Hội nghị

Th tướng mong các doanh nghip, vì quyn li ca chính bn thân mình và s phát trin ca Tin Giang, hãy đón bt thi cơ làm ăn mnh m đ cùng nhau xây dng tnh Tin Giang phát trin.

Ti Hi ngh, dưới s chng kiến ca Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc, UBND tnh Tin Giang đã trao ch trương đu tư và ch trương nghiên cu d án cho 30 d án tiêu biu Tnh đã thu hút được t đu năm 2018 đến nay vi tng vn đu tư 16.700 t đng.

Song song đó, tnh Tin Giang cũng công b danh mc 19 d án tnh ưu tiên mi gi đu tư vi tng vn đu tư 16.360 t đng ngay ti Hi ngh./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan