Cập nhật ngày 17/03/2013 - 11:29:45

           

Sẽ chọn những dự án PPP có khả năng thu hồi vốn cao

- Đó là một trong những trong tiêu chí lựa chọn các dự án PPP được nêu tại Dự thảo lần 2 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg.

Đó là một trong những trong tiêu chí lựa chọn các dự án PPP được nêu tại Dự thảo lần 2 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg. Dự thảo cũng đề cập đến những ưu đãi và tỷ lệ tham gia của Nhà nước đối với những dự án PPP.

5 tiêu chí cần cân nhắc

Để đề xuất đưa một dự án vào Danh mục các dự án PPP được phê duyệt, 5 tiêu chí được đưa ra cân nhắc, như: xem xét các dự ánđi kèm với công trình cơ sở hạ tầng và/hoặc dịch vụ công; Dự án có khả năng khai thác được lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm quản lý và vận hành của khu vực tư nhân và sử dụng hiệu quả năng lực tài chính của khu vực tư nhân; Dự án có quy mô vốn phù hợp để thu hút được nguồn lực đầu tư vào các công trình cơ sở hạ tầng và dịch vụ công từ khối tư nhân, nhờ đó giảm gánh nặng đầu tư từ ngân sách Nhà nước; Dự án có thời gian vận hành tương đối dài, có khả năng cung cấp dịch vụ cho người sử dụng ổn định và liên tục trong suốt vòng đời dự án.

Đặc biệt, để được phê duyệt, dự án đó còn phải thể hiện được khả năng có thể thu hồi vốn, bao gồm thu hồi vốn đầu tư, hoàn trả vốn vay và thu được lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Mở rộng lĩnh vực đầu tư

 So với Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg, Dự thảo lần này đã mở rộng lĩnh vực đầu tư theo hình thức đầu tư PPP, bao gồm: Đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ;Đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt;Sân bay, cảng biển, cảng sông;Hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải;Nhà máy điện, đường dây tải điện;Các công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao, du lịch và trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước;Một sốhệ thống môi trường;Một sốloại hình cơ sở hạ tầng khác liên quan đến sân bay;Ga tàu; Hệ thống đường ống; Hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước;Bến xe; Cảng dịch vụ hậu cần; Các loại hình Dự Án sản xuất năng lượng; Kiểm soát giao thông đô thị; Nhà ở công; chợ; nghĩa trang; Hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế; Hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông, viễn thông; Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

  Ưu đãi đầu tư

  Khi dự án đã được phê duyệt nhà đầu tư PPP (nếu là doanh nghiệp) hoặc doanh nghiệp dự án (nếu thành lập) được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ngoài ra,  nhà đầu tư PPP được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

    Trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư PPP có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án cho cơ quan cấp Giấy Chứng nhận đầu tư vào trước ngày 20 tháng 01, ngày 20 tháng 7 hàng năm đối với các dự án có thời hạn hợp đồng trên 3 năm, hoặc trước ngày 20 tháng cuối cùng của từng quý đối với dự án có thời gian hợp đồng dưới 3 năm.

Về tỷ lệ tham gia của Nhà nước, Dự thảo cũng nêu rõ tổng giá trị phần tham gia của Nhà Nước của một dự án được đề xuất sẽ được xác định tùy từng trường hợp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng sự tham vấn của Bộ Tài chính sẽ ban hành các hướng dẫn về đánh giá phần tham gia của Nhà Nước trong dự án. Bên cạnh đó, tất cả các bảo lãnh của Chính phủ đối với dự án sẽ được xem xét, quyết định trên cơ sở từng dự án cụ thể, bảo đảm dự án có tính khả thi tài chính về khả năng cân đối các yếu tố kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Loan Trần

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan