Cập nhật ngày 22/08/2018 - 11:45:14

           

Ban Quản lý KKT Quảng Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp

- Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý KKT Quảng Ninh đã tăng cường đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong năm 2017, Ban đã tổ chức thành công 03 hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ hàng quý; tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Hoạt động xúc tiến, thu hút ngày càng được đổi mới và tăng cường theo hướng chủ động ( triển khai bài bản, chuyên nghiệp và đi vào thực chất), với nhiều hình thức xúc tiến đa dạng, phong phú: Thành lập Fanpage DDCI Khu kinh tế trên mạng xã hội Facebook, đồng thời nâng cấp và đưa vào sử dụng cổng thông tin điện tử của Ban nhằm trao đổi, cung cấp thông tin giữa Ban với các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt với việc tổ chức Cafe Doanh nhân đã giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư ở trong và ngoài KCN, KKT có nhiều cơ hội gặp gỡ với lãnh đạo Ban để trình bày những kiến nghị, nguyện vọng và được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc… Năm 2017 Ban đã đón tiếp và làm việc với trên 50 đoàn nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư vào địa bàn KCN, KKT.

Công nhân làm việc tại Nhà máy dệt TexHong Ngân Long- KCN Hải Yên

Với những cố gắng vượt bậc trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, kết quả, năm 2017, tổng vốn thu hút đầu tư vào các KCN, KKT ước đạt 57.834,32 tỷ đồng (gồm: 315,06 triệu USD và 50.750,24 tỷ đồng), gấp 3,86 lần kế hoạch năm 2017 và gấp 2,78 lần năm 2016. Trong đó cấp mới 12 dự án và điều chỉnh vốn cho 06 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.298,44 tỷ đồng (gồm 64,38 triệu USD và 1.729,32 tỷ đồng); điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án FDI. Tổng vốn thu hút đầu tư tăng thêm vào cuối năm 2017 ước đạt 250,68 triệu USD và 49.020,92 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các KCN, KKT đã thu hút mới được 08 dự án (05 dự án FDI và 03 dự án trong nước),  điều chỉnh Giấy CNĐKĐT cho 10 lượt dự án (trong đó có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn). Lũy kế từ đầu năm 2018 đến ngày 15/6/2018, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCN đạt 5.969,85 tỷ đồng (gồm 235,62 triệu USD và 621,8 tỷ đồng), bằng 24% kế hoạch năm và đạt 78,5% KH thu hút FDI năm 2018.

Đến nay, trên địa bàn KCN, KKT có 244 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước còn hiệu lực (bao gồm cả các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN), gồm 62 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 2.421,8 triệu USD và 182 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư đạt 44.823,25 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp SXKD đạt tăng trưởng cao

Năm 2017, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT tiếp tục ổn định và tăng trưởng với các chỉ tiêu cơ bản sau: Doanh thu của các dự án nước ngoài (FDI) ước đạt 1.400 triệu USD, tăng 13,82% KH; doanh thu của các dự án trong nước (DDI) ước đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 10,83% KH. Tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 900 triệu USD, tăng 12,5% KH. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 875 triệu USD, tăng 22,79% KH. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.143 tỷ đồng, bằng 81,64% KH. Tổng số lao động trong KCN là 22.000 người, tăng 20,88% KH.

6 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp KCN, KKT tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nổi bật như Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân nộp NSNN 332 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất bột mỳ Vimaflour nộp NSNN 142 tỷ đồng; Công ty TNHH xay lúa mỳ VFM-Wilmar nộp NSNN 60 tỷ đồng; Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà nộp NSNN 48 tỷ đồng...

Tăng cường đổi mới cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian  thực hiện TTHC trong qui trình làm các thủ tục đầu tư, công tác cải cách TTHC được lãnh đạo Ban quan tâm và triển khai có hiệu quả. Thủ tục đầu tư, kinh doanh đã được đơn giản hoá, rõ ràng, công khai, minh bạch.

 Ban đã phân loại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban thành 04 nhóm; 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; đăng ký thực hiện thẩm định và phê duyệt tại chỗ đối với 21/21 thủ tục thuộc thẩm quyền quyết định của Ban (đạt 100%); đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với 47/47 TTHC (đạt 100%). Ủy quyền cho Trưởng phòng chuyên môn phê duyệt kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Ban đã cử cán bộ thường trực tại các địa bàn trọng điểm chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn quản lý trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.

Năm 2017, Ban đã tiếp nhận 504 hồ sơ, đã giải quyết 480 hồ sơ (trong đó 285 hồ sơ được giải quyết trước hạn, đạt 59,38%; 195 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt 40,62%). Với những cố gắng nỗ lực trên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành DDCI của Ban năm 2017 đứng trong top 5 toàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2018, công tác CCHC tại Ban tiếp tục đạt kết quả tốt, đã có 68,71% hồ sơ được giải quyết trước hạn, 31,29% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Không có trường hợp trả quá hạn.

Để hỗ trợ lao động cho các doanh nghiệp, năm 2017, Ban đã phối hợp tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm tại huyện Bình Liêu (tháng 8/2017) và huyện Hoành Bồ (tháng 10/2017); tuyển dụng được hơn 10 ngàn lao động cho các dự án thứ cấp của Tập đoàn Texhong và trên ba ngàn lao động cho Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh.Năm 2018, Ban phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án thu hút lao động và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025. Lũy kế từ đầu năm 2018 đến ngày 15/6/2018, Ban đã hỗ trợ doanh nghiệp trong các KCN, KKT tuyển dụng được 4.300 lao động.

Một số kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018

 Phối hợp, tham mưu xây dựng Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và hoàn thiện Đề án Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn trình Trung ương.

 Đề án Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành KCN Cái Lân đã được phê duyệt và đang tiến hành các bước triển khai ban đầu. Đề án bổ sung KKT ven biển Quảng Yên vào Quy hoạch các KKT ven biển Việt Nam và Đề án thành lập KKT ven biển Quảng Yên đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất, phê duyệt để trình Chính phủ.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy dầu thực vật Cái Lân

Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn và có năng lực vào KCN, KKT, trọng điểm là dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Sông Khoai của Tập đoàn Amata (khi đi vào hoạt động sẽ hiệu ứng đầu tư lan tỏa góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế).

Đẩy mạnh việc lập Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung KKT Vân Đồn theo định hướng là Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.  Tổ chức bộ máy, biên chế được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng và chỉ đạo của tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và phê duyệt Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn sau khi Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được thông qua.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn các KCN, KKT, đặc biệt là các địa phương: Vân Đồn, Móng Cái, Quảng Yên...

Thứ hai, tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về các KCN, KKT để hỗ trợ nhà đầu tư. Tiếp tục chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và địa phương hướng hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục về đầu tư để sớm đưa dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án của nhà đầu tư chiến lược.

Ba là, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư KCN xây dựng mới hoặc cải tạo nâng công suất trạm xử lý nước thải tập trung và đầu tư hệ thống quan trắc môi trường nước thải tự động theo quy định.

Tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các thủ tục đất đai, môi trường; giải quyết các vướng mắc có liên quan trong quá trình sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn KCN, KKT. Phối hợp và đôn đốc chủ đầu tư KCN, UBND các địa phương đẩy nhanh công tác GPMB các KCN và một số dự án trọng điểm trên địa bàn các KKT. 

Bốn là, hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm  tại các KKT Vân Đồn, KKTCK Móng Cái và KKTCK Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - giai đoạn I

Năm là, tập trung triển khai Kế hoạch “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp Quảng Ninh, giai đoạn 2016 -  2020”; Đề án Quan hệ lao động Quảng Ninh giai đoạn 2016 -2020.

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành và địa phương trong công tác hỗ trợ tuyển dụng lao động đối với các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

Sáu là, triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là rà soát bộ thủ tục hành chính, tiếp tục cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết và giảm tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; nghiên cứu và phấn đấu tăng số thủ tục hành chính thực hiện đủ 04 bước tại Trung tâm hành chính công tỉnh; tiếp tục rà soát, đăng ký thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bảy là, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý KCN, KKT).

Tám là, rà soát, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh về cơ chế phối hợp giữa Ban với các Sở, ngành, địa phương. Tổng kết, đánh giá kết quả thực nhiệm vụ năm 2018; xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2019.

Chín là, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cụ thể: Hoàn thành 100% các chỉ tiêu pháp lệnh do UBND tỉnh giao; cấp mới 06-08 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02-03 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt khoảng 56.000 tỷ đồng, trong đó 03-04 dự án có vốn FDI với vốn đăng ký tăng thêm đạt 160 triệu USD; tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban trả đúng và trước hạn đạt 100%; 100% các KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn quốc gia, 100% các KCN đầu tư hệ thống quan trắc môi trường nước thải tự động theo quy định, 100% các dự án cấp mới thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định; các doanh nghiệp KCN hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sau: Doanh thu đạt 34.210 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu đạt 960 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 960 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.390 tỷ đồng; số lao động làm việc đạt 25.000 người.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan