Cập nhật ngày 25/02/2013 - 11:41:08

           

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 200 triệu USD cho Việt Nam

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký một hiệp định tín dụng để hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Cấp nước sạch và Vệ sinh.

Toàn cảnh lễ ký kết

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký một hiệp định tín dụng để hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Cấp nước sạch và Vệ sinh.

Khoản tín dụng 200 triệu đô la Mỹ này sẽ cung cấp nước sạch và an toàn cho 1,7 triệu người dân, và cải thiện điều kiện vệ sinh cho 650.000 người ở 8 tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Hồng. Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia, AusAID, cũng cam kết sẽ cung cấp 8 triệu đô la Úc theo hình thức hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia này, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa AusAID và Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường cạnh tranh kinh tế, bền vững về môi trường, và khả năng tiếp cận cơ hội kinh tế và xã hội.

Dự án hỗ trợ tài chính thông qua một phương thức sáng tạo mới kết hợp hỗ trợ tài chính trực tiếp với kết quả, đảm bảo đối tượng cần hỗ trợ sẽ được hưởng lợi một cách hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của WB nói "Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ chương trình của chính phủ nhằm tăng khả năng tiếp cận với điều kiện nước sạch và vệ sinh được cải thiện ở Đồng bằng sông Hồng sử dụng cách tiếp cận dựa trên kết quả và hướng tới một sự tham gia có kế hoạch," 

 Khả năng tiếp cận với dịch vụ nước sạch ổn định và vệ sinh tại khu vực nông thôn của Việt Nam còn thấp, và chất lượng nước là một vấn đề ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Điều kiện vệ sinh được cải thiện và khả năng tiếp cận với nguồn nước an toàn cũng mang lại những lợi ích quan trọng cho sức khỏe. Hơn nữa, chương trình này cũng sẽ hỗ trợ tăng cường các hệ thống thể chế, cải thiện quy hoạch ngành, và giám sát và đánh giá các tỉnh tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định độc lập các kết quả của chương trình.

Chương trình sẽ tăng cường năng lực quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ dựa trên kết quả và đánh giá cũng như giám sát và báo cáo dựa trên vấn đề giới, hai cấu phần quan trọng trong Chiến lược Đối tác Quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2012 – 2016.

Khoản tín dụng này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), cơ quan cung cấp nguồn cho vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới dành cho các nước nghèo, cung cấp.

Anh Quyền

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan