Cập nhật ngày 24/01/2013 - 14:07:20

           

Trung tuần tháng 2/2013 sẽ tổng kết 25 năm thu hút FDI

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự kiến Hội nghị này sẽ sau trung tuần tháng 2/2013.

Đây là sự kiện được dư luận rất quan tâm bởi sau 25 năm thu hút FDI, việc phân rõ “công-tội” và làm rõ vai trò cũng như hạn chế của nguồn vốn này để tìm ra giải pháp phù hợp là điều rất cần thiết trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, cũng như sự cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút nguồn vốn này hiện nay.

Theo thông tin tổng hợp, sau 25 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), nguồn vốn này đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bình quân hằng năm, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tạo ra khoảng 2 triệu việc làm trực tiếp cùng hàng chục vạn việc làm gián tiếp.

Năm 2012, Việt Nam thu hút được hơn 13 tỷ USD vốn đầu tư FDI, so với mục tiêu đề ra đầu năm từ 15-17 tỷ USD là không hoàn thành. Tuy nhiên, vốn giải ngân lại khá tích cực, đạt 10,46 tỷ USD, bằng 95% năm 2011. Năm nay, khu vực FDI đã đóng vai trò quyết định vào kết quả xuất siêu của Việt Nam sau 20 năm. Tính cả dầu thô, khu vực này xuất siêu tới 13,07 tỷ USD, đưa cả nền kinh tế xuất siêu khoảng 284 triệu USD.

Trong năm 2012 vừa qua, việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hướng vào những lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, công nghiệp xanh thân thiện với môi trường, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu...

Bên cạnh đó cũng có những việc chưa thực sự đạt được kỳ vọng. Chẳng hạn như về chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở Luật Công nghệ, hiện nay chúng ta quy định trên cơ chế thỏa thuận nên rất khó ép nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ.

Trong lĩnh vực nông thôn, thu hút nước ngoài rất hạn chế. Ngay cả doanh nghiệp trong nước đầu tư vào nông nghiệp cũng thấp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang trình việc sửa chữa, bổ sung, sửa đổi Nghị định 61 về khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và vùng khó khăn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong khu vực FDI, ngoài việc khuyến khích  đầu tư vào KKT, KCN, cố gắng đưa ra nhiều khuyến khích mạnh hơn khi đầu tư vào khu vực nông thôn khó khăn./.

 

An Nhi

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan