Cập nhật ngày 10/10/2018 - 21:43:58

           

Tháng 10/2018: Báo cáo Thủ tướng Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng)

- Theo Bộ Giao thông vận tải, kinh phí di dời Bến cảng Hoàng Diệu dự kiến là 1.826,2 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 492,1 tỷ đồng; giai đoạn 2 khoảng 1.334,1 tỷ đồng.

 

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo cho biết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến về Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, UBND thành phố Hải Phòng và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, bao gồm cả việc làm rõ cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục và thẩm quyền phê duyệt Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng.

Trên cơ sở đó, rà soát, hoàn thiện lại nội dung Đề án, trong tháng 10/2018, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hệ thống các cảng biển, vài năm gần đây, bến cảng Hoàng Diệu chỉ đóng vai trò như một cảng thủy nội địa khi chỉ tiếp nhận các tàu loại nhỏ vào làm hàng hàng rời như: lưu huỳnh, apatit, quặng, thức ăn chăn nuôi, phân bón… Đây cũng chính là các loại hàng có giá trị xếp dỡ thấp nhưng lại tiêu tốn nhiều nhân công (khoảng 2.000 công nhân).

Ngày 24/6/2016, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Cầu Hoàng Văn Thụ được khởi công ngày 06/01/2017 nối trung tâm thành phố với trung tâm hành chính mới Bắc Sông Cấm.

Mặt khác, ngày 29/07/2016, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, các bến sông Cấm không phát triển mở rộng, từng bước di dời, chuyển đổi công năng bến cảng Hoàng Diệu; lộ trình di dời phù hợp với kế hoạch xây dựng cầu Nguyễn Trãi và tiến độ xây dựng các bến cảng tại khu bến Lạch Huyện.

Giữa tháng 09/2018, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất Chính phủ phương án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc hệ thống cảng Hải Phòng. Kinh phí di dời Bến cảng Hoàng Diệu dự kiến là 1.826,2 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 492,1 tỷ đồng; giai đoạn 2 khoảng 1.334,1 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ di dời toàn bộ bến cảng sẽ được xác định cụ thể dựa trên quyết định của Chính phủ đối với Đề án di dời; kinh phí từ nguồn đền bù giải phóng mặt bằng các dự án cầu đường bộ (cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Nguyễn Trãi); phần còn lại đề nghị được sử dụng từ nguồn thực hiện di dời bến cảng Hoàng Diệu; hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương.

Đối với quỹ đất sau khi di dời, Bộ Giao thông vận tải đề xuất được đấu giá công khai theo quy định để tạo nguồn hỗ trợ tái đầu tư cho doanh nghiệp (Công ty CP Cảng Hải Phòng) bị di dời; giao UBND TP. Hải Phòng điều chỉnh cục bộ quy hoạch quận Ngô Quyền đến năm 2025 để có quỹ đất chuyển đổi công năng và chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền bán đấu giá theo quy định./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan