Cập nhật ngày 18/10/2018 - 11:01:29

           

Nhà đầu tư dự án BT sẽ được thanh toán thế nào khi chưa ban hành Nghị định sử dụng tài sản công?

- Quy định về tài sản công (quỹ đất, cơ sở nhà, đất...) để thanh toán: trường hợp quỹ đất, cơ sở nhà, đất có giá trị thấp hơn giá trị dự án BT, ngoài việc sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán bằng tiền, có thể sử dụng quỹ đất khác có giá trị tương đương để thanh toán phần chêch lệch.

Nội dung này được nêu ra trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xử lý khoảng trống pháp lý khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) (Nghị định) kể từ ngày 01/01/2018 - ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, thông báo kết luận nêu rõ, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Tờ trình Chính phủ, lưu ý về nguyên tắc áp dụng pháp luật, trong đó có nguyên tắc hồi tố phải thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp...

Quy định về tài sản công (quỹ đất, cơ sở nhà, đất...) để thanh toán: trường hợp quỹ đất, cơ sở nhà, đất có giá trị thấp hơn giá trị dự án BT, ngoài việc sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán bằng tiền, có thể sử dụng quỹ đất khác có giá trị tương đương để thanh toán phần chêch lệch.

Đối với các dự án BT đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định trước ngày Nghị quyết này được ban hành thì cấp có thẩm quyền được xem xét quyết định việc ký hợp đồng theo quy định, nhưng chưa được thanh toán hợp đồng cho đến khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình các ý kiến trên, Bộ Tài chính khẩn trương lấy ý kiến các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và Tờ trình, trình Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các dự án BT đang triển khai thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ.

Liên quan hình thức BT, từ năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT. Tuy nhiên, đến nay, văn bản này chưa được ban hành.

Để xử lý các vấn đề chuyển tiếp trong thời gian một số văn bản quy định chi tiết chưa được ký ban hành, Bộ Tài chính đã có đề nghị Chính phủ tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định trên có hiệu lực thi hành. Bộ Tài chính sau đó cũng hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện các nội dung trên.

Giải thích lý do Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, nhưng nghị định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT vẫn chưa ban hành, tại buổi họp báo tổ chức vào ngày 05/10/2018, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho hay việc xây dựng dự thảo rất khó do liên quan đến nhiều nội dung, bao gồm đầu tư, xây dựng, đất đai, xác định giá trị quyền sử dụng đất sao cho phù hợp thị trường để tránh thất thoát.

Với các khoảng trống pháp lý, trong thời gian chờ Nghị định, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo giải pháp xử lý để không làm ảnh hưởng đến các dự án BT đã ký. Do đó, ngày 24/9/2018, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nhóm giải pháp để xử lý khoảng trống pháp lý. Theo đó, đối với những dự án BT ký trước ngày 01/01/2018 thì sẽ được dùng tài sản công để thanh toán theo quy định của pháp luật áp dụng cho từng thời kỳ./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan