Cập nhật ngày 29/10/2018 - 21:36:44

           

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được tập trung thi công vào năm 2020, 2021

- Đây là lộ trình được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tại đưa ra tại phiên giải trình tại Quốc hội về 2 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và sân bay quốc tế Long Thành, ngày 29/10/2018.

Lý giải về lộ trình này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông là một trong hai dự án trọng điểm quốc gia. Bộ Giao thông Vận tải, các bộ, ngành và Chính phủ xem như một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

“Chúng tôi rất tập trung cho dự án này để cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, cử tri cả nước cũng thấy, trong thời gian 3 năm vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã tiếp 112 đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kể cả Ủy ban kiểm tra Trung ương. Trong các kết luận có yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ và các bộ, ngành phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Do đó, dự án này chúng tôi thực hiện đúng trình tự, thủ tục của pháp luật quy định và không được quyền sai sót bất cứ khâu nào để làm sao đảm bảo công trình dự án chúng ta vừa đảm bảo tiến độ theo quy định, đảm bảo chất lượng nhưng cũng phải đúng trình tự, thủ tục” Bộ trưởng Thể nói.

Ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông gồm 11 dự án thành phần, trong quá trình thực hiện thì tư vấn phải tiến hành khảo sát và làm rất nhiều công việc, cụ thể là chúng tôi phải đánh giá tác động môi trường ảnh hưởng của dự án, phải thống nhất khung chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng giữa các tỉnh mà dự án đi qua mà dự án này phải được Chính phủ phê duyệt khung chính sách, cũng phải thống nhất với các địa phương về quy mô tuyến mà dự án chúng ta đi qua. Công tác này cũng mất rất nhiều thời gian, phải thống nhất rằng cả những hầm chui, các cây cầu và vị trí các tuyến. Tất cả những công việc này, tư vấn đã làm hết sức khẩn trương.

“Đến thời điểm này, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt 5 dự án. 5 dự án còn lại đang trình Chính phủ, khi Chính phủ thống nhất chúng tôi về sẽ phê duyệt dự án có nghĩa đầu tháng 11, 5 dự án còn lại Bộ Giao thông vận tải sẽ phê duyệt. Như vậy, đến đầu tháng 11 chúng ta phê duyệt được 10 dự án còn 1 dự án chậm là cầu Mỹ Thuận 2, đây là cây cầu lớn phải đấu thầu và lập lâu. Chúng tôi cố gắng trong năm 2018 là 11 dự án này được phê duyệt”, Bộ trưởng cho biết.

Theo nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải sẽ đấu thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán. Sau khi có tư vấn sẽ tiến hành khảo sát và cụ thể hóa, chúng tôi phải hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán. Phê duyệt xong hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán mới bắt đầu đấu thầu thi công nên theo kế hoạch của bộ là khoảng tháng 9 năm 2019 chúng tôi mới hoàn thành được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

“Chúng ta tập trung thi công vào năm 2020 và năm 2021. Riêng công tác giải phóng mặt bằng, bộ sẽ tập trung đầu năm 2019 bàn giao các địa phương để tiến hành công tác kiểm đếm và giải phóng mặt bằng. Như vậy, theo đúng trình tự thủ tục đến thời điểm này cơ bản hoàn thành dự án và tháng 9/2019 mới hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công và dự toán” Bộ trưởng cho biết.

Về sân bay quốc tế Long Thành, kỳ họp tháng 10/2017 sau khi Quốc hội thống nhất tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, Chính phủ và Quốc hội có Nghị quyết số 54, ngày 24/11/2017 giao cho UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông Vận tải thực hiện.

“húng tôi thực hiện song song 2 nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành dự án giải phóng mặt bằng để trình Chính phủ phê duyệt, sau khi phê duyệt mới bắt đầu tiến hành kiểm đếm và chi trả. Bộ Giao thông Vận tải phải đấu thầu quốc tế để lập dự án khả thi cho sân bay quốc tế Long Thành. Tiến độ giải phóng mặt bằng tháng 3/2018, UBND Đồng Nai trình Chính phủ, Chính phủ tổ chức thẩm định và góp ý. Tháng 7/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trình lần 2”, Bộ trưởng Thể giải trình.

Về phía Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Thể cho biết, Bộ đã đấu thầu quốc tế, lập dự án tổng thể giai đoạn 1 cho sân bay quốc tế Long Thành từ tháng 1 đến tháng 6. Có tổng cộng 5 liên danh nhà thầu được tham gia gồm 3 nhà thầu Nhật Bản và 2 nhà thầu trong nước. Dự kiến tháng 3/2019 công tác báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cũng sẽ xong để cuối tháng 10/2019 Bộ Giao thông Vận tải báo cáo trước Quốc hội.

“Nói chung 2 dự án đến thời điểm này chúng tôi tập trung khâu khảo sát, thiết kế, lập dự án thiết kế, do đó kinh phí được bố trí nhưng chưa sử dụng được. Tháng 11/2018 nếu Chính phủ phê duyệt được dự án giải phóng mặt bằng chúng ta sẽ sử dụng khoản 23.000 tỷ đồng bố trí cho giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ bắt đầu sử dụng số tiền này” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thông tin.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, riêng 55.000 tỷ đồng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tháng 1/2019 sau khi chúng tôi bàn giao mặt bằng cho các địa phương, các địa phương sẽ khẩn trương chọn từng đoạn đơn giản nhất để chúng ta lập trước và phê duyệt thì lúc đó hơn 14.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng mới bắt đầu chi trả. Hơn 27.000 tỷ đồng nhà nước đầu tư vào 654km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải đến tháng 9 sau khi chúng tôi đấu thầu chọn được nhà thầu quốc tế hoặc nhà thầu trong nước tham gia 8 dự án vốn đối tác công tư thì lúc đó 27.000 tỷ đồng mới bắt đầu chi trả theo tiến độ thực hiện./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan