Cập nhật ngày 07/06/2019 - 22:34:56

           

Chính phủ được giao thẩm quyền phân bổ nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

- Có 61,78% đại biểu Quốc hội đồng ý với phương án thẩm quyền quy định danh mục các dự án dự phòng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao cho Chính phủ chịu trách nhiệm.

Sáng nay (7/6), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến bằng hệ thống điện tử về thẩm quyền quy định danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Kết quả lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử cho thấy có 299/439 đại biểu Quốc hội (chiếm 61,78% tổng số đại biểu Quốc hội) biểu quyết tán thành với phương án giao thẩm quyền cho Chính phủ phân bổ nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Cụ thể: Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án trên nguyên tắc đảm bảo cân đối nguồn vốn ngân sách hàng năm phải bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 từ điều chỉnh nguồn vốn giữa các dự án theo thẩm quyền.

Riêng các dự án quan trọng quốc gia phải báo cáo Quốc hội từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi nếu có, đảm bảo quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết số 26, 71 của Quốc hội, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đầu tư công, các Văn bản thông báo ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 88, 102, 2167, 2712, 2740, 2850 và khắc phục những bất cập, hạn chế được nêu trong các báo cáo thẩm tra số 1482, 1484, 1548 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc sử dụng nguồn vốn dự phòng đầu tư công.

Đồng thời, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 10. Ưu tiên bố trí vốn trả nợ cho các dự án công trình đã hoàn thành, các dự án đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đang dở dang, còn thiếu vốn, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Số còn lại mới phân bổ cho các dự án mới. Giao Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nội dung này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan