Cập nhật ngày 02/08/2019 - 07:44:19

           

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT thông tin lại về giao kế hoạch vốn đầu tư công

- Nguyên tắc là sẽ chỉ được giao kế hoạch vốn khi được Quốc hội và Chính phủ đồng ý và với những dự án đã hoàn tất thủ tục…

 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng trả lời tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, phóng viên Vũ Thủy – Báo Đại biểu nhân dân đặt câu hỏi: Trong cuộc họp báo ngày 05/07 Kiểm toán nhà nước công bố báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 đối với niên độ ngân sách năm 2017, trong đó có chỉ ra một loạt các sai phạm trong lĩnh vực đầu tư công, đặc biệt là những sai phạm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, chẳng hạn như là bố trí kế hoạch vốn chưa đúng thứ tự ưu tiên, vượt định mức hỗ trợ, giao vốn nhiều lần trong năm, như năm 2017 đến 4 lần. Tôi xin  hỏi  ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả của Kiểm toán Nhà nước và việc có những sai phạm như vậy là do những quy định của pháp luật hay vấn đề thực thi? Nếu như mà do vấn đề thực thi, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải giải quyết cái vấn đề trách nhiệm này như thế nào?

Trả lời câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng đính chính lại việc dùng từ “sai phạm” của phóng viên là không chuẩn xác.

Trong báo cáo của Kiểm toán nhà nước chỉ ra những bất cập trong công tác giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển chung, chứ không phải sai phạm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Luật Đầu tư công năm 2015 đã tăng cường thêm một số quy trình, thủ tục để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, các quy trình này đều đã quy định chặt chẽ trong Luật, cũng như trong các nghị định của Chính phủ, đặc biệt nguyên tắc là sẽ chỉ được giao kế hoạch vốn khi được Quốc hội và Chính phủ đồng ý và với những dự án đã hoàn tất thủ tục.

Do vậy, trong thực tiễn, khi các bộ ngành, địa phương trình dự án thiếu các thủ tục, nên theo nguyên tắc trên, thì không thể giao vốn được. Vì thế, năm 2017 khi phân khai nguồn vốn đầu tư phát triển có chia ra các đợt khác nhau, cụ thể là tới 4 lần.

Đây vẫn cứ là thực tiễn trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư công cho đến nay.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiến hành đánh giá, điều chỉnh một số nội dung sao cho phù hợp, đồng bộ với các nguyên tắc, tiêu chí đã được quy định tại Luật Đầu tư công sửa đổi và các nghị quyết của Quốc hội, tránh tình trạng kế hoạch, mục tiêu đặt ra mà bố trí vốn không đáp ứng yêu cầu./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan