Cập nhật ngày 27/09/2019 - 15:12:55

           

9 tháng đầu năm, Việt Nam “rót” 431,68 triệu USD đầu tư ra nước ngoài

- Australia là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, với 140,63 triệu USD.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 431,68 triệu USD.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài  trong 9 tháng đầu năm 2019

Trong đó, có 117 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 307,67 triệu USD. Có 27 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 124 triệu USD.

Điểm nổi bật là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 110,6 triệu USD, chiếm 25,6% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ đứng thứ hai với 83,36 triệu USD và chiếm 19,3% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ 3 với 64,14 triệu USD, chiếm 14,9% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã đầu tư sang 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Australia là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với 140,63 triệu USD, chiếm 32,6% tổng vốn đầu tư.

Điểm đến hấp dẫn thứ 2 của các nhà đầu tư Việt Nam là Hoa Kỳ,  với 20 dự án, tổng vốn đầu tư là 59,86 triệu USD, chiếm 13,9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Tây Ban Nha, Campuchia, Singapore, Canada…/.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan