Cập nhật ngày 24/11/2019 - 20:33:30

           

Sang năm tài khóa 2021: ADB sẽ áp dụng các điều khoản tài trợ mới với Việt Nam

- Theo quy định mới, Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia được xem xét cho vay với những điều khoản có lợi hơn so với các quy định trước đây.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố, đã phê duyệt việc áp dụng những điều khoản tài trợ đa dạng hóa cho các quốc gia thành viên đang phát triển chỉ vay các khoản vay dựa vào thị trường từ ADB, trong đó có Việt Nam. Cơ cấu định giá mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Từ 1/1/2021, ADB sẽ áp dụng những điều khoản tài trợ mới với Việt Nam

Cụ thể, các quốc gia nhận nguồn vốn của ADB được chia thành ba nhóm theo mức thu nhập bình quân đầu người và khả năng trả nợ. Các quốc gia Nhóm A được nhận viện trợ từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) và vốn vay ưu đãi; các quốc gia Nhóm B được tiếp cận cả vốn vay ưu đãi và vốn vay dựa vào thị trường; còn các quốc gia Nhóm C chỉ được tiếp cận các khoản vay dựa vào thị trường.

Những điều khoản tài trợ áp dụng cho các quốc gia Nhóm A và Nhóm B đã được đa dạng hóa với sự kết hợp giữa viện trợ, vốn vay ưu đãi và vốn vay dựa vào thị trường. Các quốc gia Nhóm C có phạm vi thu nhập bình quân đầu người rộng hơn, nhưng tất cả đều áp dụng các điều khoản tài trợ giống nhau.

Trong khung định giá mới, các quốc gia Nhóm C sẽ được chia thành một số tiểu nhóm tùy thuộc vào tổng thu nhập quốc dân (GNI) của họ - thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình cao và thu nhập cao. 

Các tiểu nhóm với thu nhập trung bình cao hơn sẽ trả phụ phí kỳ hạn cao hơn cho các khoản vay có kỳ hạn dài hơn. Ví dụ, các quốc gia thu nhập trung bình cao với GNI bình quân đầu người từ 6.976 USD tới 12.375 USD (theo giá năm 2018) sẽ trả phụ phí kỳ hạn cao hơn tới 30 điểm cơ sở tùy thuộc vào thời hạn vay. 

Khung định giá mới sẽ mang đến những điều khoản ưu đãi hơn cho các quốc gia dễ tổn thương hơn, ví dụ như các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các quốc gia đang chuyển đổi từ Nhóm B sang Nhóm C.

Thu nhập gia tăng từ chính sách định giá mới sẽ bổ sung cho các Quỹ đặc biệt Hỗ trợ kỹ thuật hiện thời để hỗ trợ hoạt động tư vấn chính sách, xây dựng thể chế và chia sẻ tri thức trong các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB. 

Với việc đã “tốt nghiệp” vốn ưu đãi ADF, nên từ 1/1/2019, Việt Nam được xếp vào nhóm C.

Như vậy, theo quy định mới, Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia được xem xét cho vay với những điều khoản có lợi hơn so với các quy định trước đây.

Thực tế, Chiến lược 2030 của ADB được phê duyệt trong tháng 7/2018 đã xác định phương hướng cho ADB về việc áp dụng những cách tiếp cận khác biệt đối với các nhóm quốc gia khác nhau. Việc đa dạng hóa các điều khoản tài trợ là một phần của những cải cách thể chế toàn diện, được bắt đầu bằng việc hợp nhất bảng cân đối nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển châu Á của ADB với nguồn vốn vay thông thường từ đầu năm 2017, giúp gia tăng đáng kể vốn vay cho tất cả các quốc gia nhận tài trợ của ADB. 

Trong năm 2018, ADB đã hỗ trợ các khoản vay và viện trợ mới trị giá 21,6 tỷ USD./.

Trí Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan