Cập nhật ngày 30/01/2020 - 16:11:19

           

Tháng đầu tiên của năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

- Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nướcđạt thấp so với kế hoạch năm (4,2%).

 

Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Một so với kế hoạch năm giai đoạn 2016-2020 lần lượt là: 5,4%; 4,6%; 4,7%; 4,5%; 4,2%.

Nguyên nhân là do hoạt động đầu tư trong tháng Một tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2019, các bộ, ngành và địa phương triển khai giao vốn đầu tư cho các dự án được phê duyệt kế hoạch vốn năm 2020.  Đồng thời, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng Một năm nay.

 Vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ đà phát triển với số vốn thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tháng Một các năm 2016-2020 lần lượt là: 800 triệu USD; 950 triệu USD; 1.420 triệu USD; 1.550 triệu USD; 1.600 triệu USD.

Thống kê cho thấy, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nướctháng 1/2020 ước tính đạt 18.689 tỷ đồng, bằng 4,2% kế hoạch năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 4,5% và tăng 3,8%).

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 2.634 tỷ đồng, bằng 3,8% kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bộ Giao thông Vận tải đạt 517 tỷ đồng, bằng 4,9% và tăng 1,8%; Bộ Y tế 199 tỷ đồng, bằng 3,7% và giảm 9,8%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 141 tỷ đồng, bằng 3,4% và tăng 15,2%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 106 tỷ đồng, bằng 3,5% và tăng 62,6%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 37 tỷ đồng, bằng 2,9% và giảm 27,3%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28 tỷ đồng, bằng 4,3% và giảm 17,5%; Bộ Công Thương 15 tỷ đồng, bằng 3,8% và tăng 24,4%; Bộ Xây dựng 14 tỷ đồng, bằng 4,2% và giảm 1,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 10 tỷ đồng, bằng 4,1% và giảm 26,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 6 tỷ đồng, bằng 4,6% và giảm 6,5%.

Vốn địa phương quản lý đạt 16.055 tỷ đồng, bằng 4,3% kế hoạch năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nướccấp tỉnh đạt 10.658 tỷ đồng, bằng 4,1% và tăng 6,9%; vốn ngân sách nhà nướccấp huyện đạt 4.456 tỷ đồng, bằng 4,6% và tăng 9,4%; vốn ngân sách nhà nướccấp xã đạt 941 tỷ đồng, bằng 5,9% và tăng 10,6%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Một của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2.419 tỷ đồng, bằng 5,3% kế hoạch năm và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; Thanh Hóa 655 tỷ đồng, bằng 6,4% và tăng 7,6%; Nghệ An 536 nghìn tỷ đồng, bằng 7,7% và tăng 9%; Hải Phòng 532 tỷ đồng, bằng 6,6% và tăng 2,1%; thành phố Hồ Chí Minh 525 tỷ đồng, bằng 1,1% và tăng 2,9%; Vĩnh Phúc 489 tỷ đồng, bằng 7,4% và giảm 1,5%; Quảng Nam 443 tỷ đồng, bằng 6,8% và tăng 0,8%; Bắc Ninh 436 tỷ đồng, bằng 7,4% và tăng 42,3%; Quảng Ninh 410 tỷ đồng, bằng 3,2% và giảm 4,8%./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan