Cập nhật ngày 01/02/2020 - 16:56:13

           

Tháng đầu tiên của năm, Việt Nam đầu tư 4 triệu USD ra nước ngoài

- Trong các quóc gia nhận đầu tư của Việt Nam, Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 3.538 nghìn USD, chiếm 89,1%.

 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng Một có 7 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn của phía Việt Nam là 3,8 triệu USD; có 1 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 135,7 nghìn USD.

Tháng đầu tiên của năm 2020, đã có 7 dự án của Việt Nam được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong tháng Một đạt 4 triệu USD.

Trong đó, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 2.850 nghìn USD, chiếm 71,8% tổng vốn đầu tư; xây dựng đạt 150 nghìn USD, chiếm 3,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 146,6 nghìn USD, chiếm 3,7%; thông tin và truyền thông đạt 135,7 nghìn USD, chiếm 3,4%; dịch vụ khác đạt 688 nghìn USD, chiếm 17,3%.

Cũng trong thời gian này, đã có 4 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 3.538 nghìn USD, chiếm 89,1%; Nhật Bản 182,4 nghìn USD, chiếm 4,6%; Campuchia 150 nghìn USD, chiếm 3,8%; Hàn Quốc 100 nghìn USD, chiếm 2,5%./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan