Cập nhật ngày 28/02/2020 - 14:07:40

           

2 tháng đầu năm, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 30 triệu USD

- Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 2 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 30,3 triệu USD.

Trong đó, có 20 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 21,4 triệu USD và 2 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm 8,9 triệu USD.

 Đã có 20 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 21,4 triệu USD

Đó là những số liệu khởi sắc so với tháng Một. Cụ thể, trong tháng Một có 7 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn của phía Việt Nam là 3,8 triệu USD; có 1 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 135,7 nghìn USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong tháng Một mới đạt 4 triệu USD.

Thống kê cho thấy, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 9 lĩnh vực. Trong đó, dịch vụ lưu trú và ăn uống dẫn đầu với 1 dự án lớn có tổng vốn đăng ký 14,6 triệu USD, chiếm 48,2% tổng vốn; công nghiệp chế biến, chế tạo xếp thứ 2 với tổng vốn đầu tư 8,9 triệu USD, chiếm 294%; tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ; dịch vụ khác, vận tải kho bãi…

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2020, đã có 12 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.

Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu với 7 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 19,8 triệu USD, chiếm 65,2% tổng vốn đầu tư; Campuchia từ vị trí thứ 3 của tháng trước lên đứng thứ hai với 8,9 triệu USD, chiếm 29,4%; tiếp theo là Hồng Kông, Vương quốc Anh, Myanmar…/.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan