Cập nhật ngày 13/05/2020 - 23:03:36

           

Gần 47% doanh nghiệp FDI kinh doanh thua lỗ trong năm 2018

- Tuy nhiên, đây là khu vực doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp, với 381,57 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu điều tra và cập nhật mới được Tổng cục Thống kê công bố mới đây cho biết, tại thời điểm 31/12/2018, cả nước có 610.637 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh, tăng 9,0% so với thời điểm 31/12/2017.

Trong đó, có 269.169 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chiếm 44,1%; có 45.737 doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn, chiếm 7,5%; có 295.731 doanh nghiệp kinh doanh lỗ, chiếm 48,4%.

Điều đáng lưu ý là số doanh nghiệp FDI thua lỗ năm 2018 rất lớn, chiếm gần 47%.

Gần 47% doanh nghiệp FDI báo lỗ năm 2018  

Cụ thể, tính đến thời điểm cuối năm 2018, khu vực doanh nghiệp FDI có 16.878 doanh nghiệp, chiếm khoảng 2,7% số doanh nghiệp cả nước, tăng 4,3% so với cùng thời điểm năm 2017. Trong đó, có 8.689 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chiếm 51,5%; có 326 doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn, chiếm 1,9%; có 7.863 doanh nghiệp kinh doanh lỗ, chiếm 46,6%.

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 258.722/591.499 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chiếm 43,7%; có 45.308 doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn, chiếm 7,7%; có 287.469 doanh nghiệp kinh doanh lỗ, chiếm 48,6%.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước có 1.773/2.260 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh có lãi, chiếm 78,5%; có 51 doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn, chiếm 2,2%; có 436 doanh nghiệp kinh doanh lỗ, chiếm 19,3%.

Tổng cục Thống kê cho biết, doanh thu thuần của toàn bộ khu vực doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 đạt 23,64 triệu tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2017.

Trong đó, doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp FDI đạt 6,81 triệu tỷ đồng, chiếm 28,8%, tăng 17,5%; khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 3,41 triệu tỷ đồng, chiếm 14,4%, tăng 9,2%. Còn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2018 có tổng doanh thu thuần cao nhất với 13,41 triệu tỷ đồng, chiếm 56,7% doanh thu thuần của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 14,3% so với năm 2017.

Năm 2018, tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực doanh nghiệp đạt 895,56 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2017 (thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 18,0% của vốn và 14,4% của doanh thu).

Khu vực doanh nghiệp FDI năm 2018 tạo ra lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp, với 381,57 nghìn tỷ đồng, chiếm 42,6%, giảm 1,0% so với năm 2017; khu vực doanh nghiệp nhà nước tạo ra 190,36 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 21,3%; giảm 5,2% (trong đó khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tạo ra 103,01 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 11,5%, giảm 17,5%).

Chỉ số nợ chung của toàn bộ doanh nghiệp năm 2018 là 2,1 lần, nói cách khác, tổng số nợ bình quân của doanh nghiệp năm 2018 gấp 2,1 lần vốn tự có bình quân của doanh nghiệp.

Điều đáng lưu ý là, chỉ số nợ của khu vực doanh nghiệp FDI thấp nhất, với 1,7 lần; khu vực doanh nghiệp nhà nước có chỉ số nợ cao nhất, với 3,4 lần; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1,9 lần.

Chỉ số quay vòng vốn năm 2018 của toàn bộ khu vực doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh đạt 0,6 lần, thấp hơn mức 0,7 lần của năm 2017.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI có chỉ số quay vòng vốn đạt cao nhất với 1,0 lần.

Hiệu suất sinh lợi trên tài sản (ROA) của toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2018 đạt 2,4%. Khu vực doanh nghiệp FDI đạt cao nhất với 5,8%, còn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt thấp nhất, với 1,6% và khu vực doanh nghiệp nhà nước có ROA đạt 2,0%.

Hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của toàn bộ doanh nghiệp năm 2018 đạt 7,6%. Khu vực doanh nghiệp FDI có ROE đạt 15,4%. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước có ROE đạt 8,9% (trong đó, khu vực 100% vốn nhà nước đạt 7,3%); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 4,5%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, hiệu suất sinh lợi trên doanh thu (ROS) của toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2018 đạt 3,8%.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI bằng khu vực doanh nghiệp nhà nước có ROS đạt 5,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 2,4%.

Về thu hút vốn tại thời điểm 31/12/2018 so với cùng thời điểm năm 2017, khu vực doanh nghiệp FDI hầu hết gồm các doanh nghiệp có quy mô lớn, thu hút đáng kể vốn cho sản xuất, kinh doanh với 7,0 triệu tỷ đồng, chiếm 18,0%, tăng 17,6%.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước dù có số lượng doanh nghiệp ít, chỉ chiếm 0,4% tổng số doanh nghiệp cả nước, nhưng khu vực này chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô lớn, nên thu hút vốn cho sản xuất, kinh doanh đạt 9,65 triệu tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng vốn của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 1,3%.

Còn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước thu hút 22,25 triệu tỷ đồng vốn, chiếm 57,2% vốn của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 27,2%.

Có thể thấy, con số gần 47% doanh nghiệp FDI báo lỗ trong năm 2018 cũng không có gì bất ngờ. Bởi, trước đó, số liệu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp FDI từ năm 2012 đến năm 2017 cho thấy, số lượng doanh nghiệp FDI báo lỗ hàng năm là từ 44% đến 52% (đặc biệt năm 2017 lên cao nhất là 52% trên số lượng doanh nghiệp có báo cáo).

Điều đáng bàn là mặc dù nhiều doanh nghiệp FDI báo lỗ, nhưng vẫn tiếp tục đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 

Đứng đầu danh sách các doanh nghiệp FDI có phát sinh lỗ nhiều năm, nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh là Coca Cola và Heineken.

Coca Cola từng bị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xếp vào vị trí số 1 trong danh sách doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá liên tục kê khai lỗ trong nhiều năm. Từ năm 2012 trở về trước, công ty này liên tục kê khai lỗ nhưng vẫn mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở các dấu hiệu nghi vấn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo Tổng cục Thuế, liệt công ty này vào diện rủi ro cao để theo dõi, thanh tra.

Cuối tháng 12/2019, Tổng cục Thuế đã xử phạt hành chính về thuế qua thanh tra chấp hành pháp luật thuế đối với Coca-Cola Việt Nam với tổng số tiền lên đến hơn 821 tỷ đồng. Cụ thể, Tổng cục Thuế ra quyết định truy thu thuế với số tiền hơn 471 tỷ đồng, trong đó, số thuế giá trị gia tăng hơn 60 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 359 tỷ đồng, thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài gần 52 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng tính tiền chậm nộp hơn 288,6 tỷ đồng và lưu ý số tiền chậm nộp này mới tính đến hết ngày 16-12-2019. Ngoài ra, Coca-Cola Việt Nam còn bị phạt vi phạm hành chính hơn 61,6 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Coca-Cola Việt Nam bị truy thu, phạt và tiền chậm nộp là hơn 821,4 tỷ đồng.

Cuối năm 2018, Công ty Heineken Asia Pacific có trụ sở tại Singapore đã chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty Heineken Việt Nam - Hà Nội cho Công ty Nhà máy bia Heineken Việt Nam với giá trị giao dịch tới hơn 4.800 tỷ đồng, nhưng không đóng thuế. Cuối năm 2019, qua công tác thanh kiểm tra, cơ quan thuế đã yêu cầu doanh nghiệp này đóng trên 916 tỷ đồng tiền thuế và tiền chậm nộp vào ngân sách./.

Trí Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan