Cập nhật ngày 04/09/2014 - 00:14:58

           

Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

- Ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1526/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ.

Dự án được tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản, đồng thực hiện cùng Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Ninh Bình, Cần Thơ.

Mục tiêu của dự án là tăng cường chuyển giao, ứng dụng và phổ biến công nghệ và phương thức sản xuất sạch hơn để giảm thiểu chất thải nguy hại, phát thải khí nhà kính cũng như các chất gây ô nhiễm nước và phương thức quản lý tốt hóa chất tại các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Dự án được thực hiện trong thời gian 36 tháng với tổng kinh phí 53.229.265 USD, trong đó ODA viện trợ không hoàn lại của GEF, SECO và UNIDO là 4.554.000 USD; vốn đối ứng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2,268 tỷ đồng (tương đương 108.000 USD); còn lại là vốn đồng tài trợ từ các cơ quan phối hợp thực hiện của Việt Nam, vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của UNIDO cho các hoạt động triển khai dự án, vốn đồng tài trợ bằng tiền mặt và tín dụng ưu đãi cho các hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Tại Quyết định Thủ tướng yêu cầu, nêu rõ thông qua các chính sách và quy định đáp ứng tiêu chí của khu công nghiệp sinh thái trong các lĩnh vực quy hoạch và quản lý khu công nghiệp, quản lý ô nhiễm môi trường, ô nhiễm công nghiệp trong các khu công nghiệp, trách nhiệm và các biện pháp hỗ trợ đầu tư của các bên liên quan đối với hoạt động đầu tư công nghệ sạch và phát thải ít các bon của doanh nghiệp khu công nghiệp.

Qua đó, tăng cường năng lực về lập quy hoạch và quản lý khu công nghiệp sinh thái cho các cơ quan quản lý khu công nghiệp ở Trung ương và địa phương; tăng cường năng lực kỹ thuật về chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ sạch và phát thải ít các bon, phương thức sản xuất an toàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các cơ quan quản lý nhà nước về khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu công nghiệp; xác định các doanh nghiệp tiềm năng trong khu công nghiệp có thể tham gia ứng dụng công nghệ sạch, phát thải ít các bon, các giải pháp kỹ thuật sử dụng hiệu quả tài nguyên và xây dựng các dự án tăng cường năng lực cộng đồng; triển khai thí điểm các dự án chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái; tăng cường nhận thức của cộng đồng về phát triển khu công nghiệp sinh thái./.

Anh Đức
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan