Cập nhật ngày 09/12/2014 - 20:40:38

           

Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc được vay bổ sung 110 triệu USD

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục "Khoản vay bổ sung Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm (từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2018) tại 6 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình với tổng kinh phí thực hiện là 110 triệu USD, trong đó, vốn vay WB là 100 triệu USD, vốn đối ứng là 10 triệu USD. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản Dự án.

Dự án gồm 4 hợp phần với mục tiêu tổng quát là hỗ trợ phát huy kết quả của Dự án “Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc” các giai đoạn trước, tiếp tục nâng cao mức sống của người hưởng lợi vùng dự án thông qua: cải thiện việc tiếp cận cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; tăng cường năng lực thể chế của chính quyền cơ sở và năng lực sản xuất của cộng đồng địa phương; hỗ trợ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; tăng cường liên kết thị trường và sáng kiến kinh doanh.

Cụ thể, Dự án sẽ góp phần hỗ trợ các tỉnh thực hiện dự án đạt được mục tiêu chung của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững từng giai đoạn; hỗ trợ cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại các xã thực hiện dự án, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới của địa phương; hỗ trợ các xã thực hiện dự án triển khai quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia và lồng ghép đầy đủ kế hoạch cấp xã vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện; tiếp tục tăng cường năng lực thể chế của chính quyền cơ sở và năng lực sản xuất của người dân địa phương nhằm đảm bảo tính bền vững của các hoạt động trong khuôn khổ dự án...

Trước đó, ngày 9/9/2010, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng Ngân hàng Thế giới (WB) đã phối hợp khởi động "Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2".

Tổng vốn đầu tư của dự án là 165 triệu USD, trong đó 150 triệu USD từ nguồn vốn vay WB, phần còn lại là khoản vốn đối ứng của Chính phủ. Dự án được thực hiện trong thời gian 2010-2015, tại hơn 2.300 thôn, bản thuộc 230 xã, tại 27 huyện của 6 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu và Điện Biên.

Mục tiêu của dự án không chỉ nhằm xóa đói giảm nghèo mà các dự án trong giai đoạn 2 còn hỗ trợ cho người dân biết cách vươn lên, làm ăn sinh sống, làm giàu nhằm góp phần cải thiện đời sống người dân.

Dự án giai đoạn 2 là sự nối tiếp thành công của dự án trong giai đoạn 1, có tổng vốn đầu tư là 150 triệu USD.

Với Dự án "Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 1" do WB tài trợ (gồm các tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hoà Bình, Bắc Giang), 68 nghìn hộ đồng bào (chiếm 32% số hộ trong vùng dự án) đã được hưởng lợi từ 4.230 mô hình nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Dự án đã thành công trong việc cung cấp một khối lượng lớn các công trình xây lắp quy mô nhỏ cho các xã, thôn bản góp phần nâng cao thực trạng hạ tầng kinh tế, xã hội trong vùng dự án. /.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan