Cập nhật ngày 19/12/2014 - 20:52:56

           

Trình Thủ tướng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trước ngày 22/12/2014

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cơ bản đồng ý các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.

Văn phòng Chính phủ cho biết, tại cuộc họp về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cơ bản đồng ý các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.

Đối với các dự án bố trí vốn đúng quy định, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch trước ngày 22/12/2014.

Đối với các dự án bố trí vốn chưa đúng quy định, chưa đủ điều kiện giao kế hoạch, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát lại dự kiến phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/1/2015.

Về việc bố trí thu hồi vốn ứng trước trong kế hoạch năm 2015, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và cơ quan liên quan cân đối, bố trí tăng thêm mức vốn thu hồi ứng trước.

Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cơ bản đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2015 thấp hơn số vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 còn lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính căn cứ quy định hiện hành, xác định rõ thẩm quyền quyết định việc này trước khi thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án bố trí vốn đúng quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch trước ngày 22/12/2014.

Đối với các dự án bố trí vốn chưa đúng quy định, chưa đủ điều kiện giao kế hoạch, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát lại dự kiến phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/1/2015.

Bộ Tài chính xác định số vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân kế hoạch năm 2011, 2012, 2013 đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2014.

Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012, 2013, 2014 chưa giải ngân hết của các dự án sử dụng vốn trái phiếu Ccính phủ sang năm 2015 để tiếp tục sử dụng cho dự án đó.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2015.

Theo đó, đối với các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, di dân tái định cư thủy điện Sơn La: Bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 cho các dự án không được bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016; Thanh toán nợ xây dựng cơ bản; Tập trung vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án còn thiếu ít vốn hoàn thành 2015-2016.

Mức vốn bố trí cho từng dự án không được vượt quá mức vốn kế hoạch hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu có) của giai đoạn 2012-2015 và số vốn bổ sung giai đoạn 2014-2016.

Đối với các chương trình, dự án ODA, chỉ bố trí vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2015 cho các dự án Ngân sách Trung ương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng.

Đối với các dự án khởi công mới hoặc dự án chuyển tiếp nhưng chưa được bố trí vốn đối ứng ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ trong các kế hoạch năm trước của các địa phương phải được thẩm định vốn theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg, ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ...

Mức vốn đối ứng cho các dự án của các địa phương không được vượt quá tổng mức đối ứng nguồn ngân sách Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg, ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015.

Không bố trí vốn đối ứng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho các chương trình, dự án ODA trong quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền hoặc trong hiệp định ký kết quy định phần vốn đối ứng sử dụng các nguồn vốn khác, không thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương.

Riêng Bộ Giao thông Vận tải, ưu tiên các dự án quan trọng, cấp bách đủ để hoàn trả nợ ứng trước kế hoạch năm 2015 và thực hiện tiếp một phần trong năm 2015, như: dự án Cầu Nhật Tân và đường đầu cầu, đường nối Sân bay Nội Bài - Cầu Nhật Tân, Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành,...; các dự án quan trọng, cấp bách khác chưa được ứng trước trong năm 2015 như: dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án tín dụng ngành giao thông vận tải... Bố trí một phần cho các dự án thuộc diện chuyển tiếp, hoàn thành cần vốn đối ứng triển khai trong năm 2015./.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan