Cập nhật ngày 15/01/2015 - 22:00:21

           

Phê duyệt 2 dự án ODA quan trọng được ADB viện trợ

- Văn phòng Chính phủ vừa cho biết, Thủ tướng vừa phê duyệt 2 dự án quan trọng được Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD) viện trợ không hoàn lại.

Thứ nhất là Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam" do ADB viện trợ không hoàn lại.

Tổng kinh phí Dự án là 1,25 triệu USD, trong đó vốn ODA do ADB viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam 250.000 USD (Bộ Nội vụ bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm để thực hiện).

Khoản tài trợ sẽ giúp Bộ Nội Vụ bổ sung nguồn lực để xây dựng một nền công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả"; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ với đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; giúp Chính phủ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội và cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Dự án sẽ có các hoạt động chính: Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức theo ngạch và hạng viên chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; chia sẻ kinh nghiệm về quản lý sự thay đổi trong các cơ quan đơn vị.

Dự án thực hiện đến năm 2016. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ quản Dự án.

 Dự án thứ hai được phê duyệt là dự án "Tài trợ bổ sung dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện các xã vùng sâu, vùng xa" cũng do ADB viện trợ không hoàn lại.

Dự án trên có tổng kinh phí hơn 3,36 triệu USD.

Mục tiêu chính của Dự án trên là hỗ trợ một lần chi phí đấu nối mới và cải tạo cấp điện từ sau công tơ tới nhà dân cho các hộ hưởng lợi trong khu vực đang thực hiện Dự án “Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lười điện cho các xã vùng sâu, vùng xa”.

Dự kiến, khoảng 61.621 hộ thuộc 10 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Trà Vinh, Sóc Trăng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai sẽ được hưởng lợi từ Dự án, được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ điện, từ đó giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan