Cập nhật ngày 30/01/2015 - 19:49:38

           

Hỗ trợ 346 tỷ đồng đầu tư hạ tầng KCN Nhân Cơ

- Để tạo điều kiện cho Dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông triển khai đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngân sách Trung ương hỗ trợ cho UBND tỉnh Đắk Nông 346 tỷ đồng.

Cụ thể, sẽ dành 146 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng công trình giao thông ngoài hàng rào; hỗ trợ đầu tư hạ tầng KCN Nhân Cơ thứ 2 là 100 tỷ đồng (theo Quyết định 43/2009/QĐ-TTg) và 100 tỷ đồng cho san gạt mặt bằng và gia cố taluy.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho sử dụng một phần nguồn vượt thu ngân sách củaTtỉnh năm 2014 cho việc giải phóng mặt bằng (118 tỷ đồng) và UBND tỉnh chịu trách nhiệm hoàn trả vào những năm sau. Giao Bộ Tài chính ứng 400 tỷ đồng cho UBND tỉnh Đắk Nông để san lấp. UBND tỉnh Đắk Nông trả vào những năm sau.

Bộ Tài chính ghi vốn ngân sách 2016 các khoản ngân sách nhà nước hỗ trợ trên đây.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc. UBND tỉnh Đắk Nông áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực về chuyên môn và tài chính để thực hiện đối với các hạng mục đầu tư dự án trong giai đoạn 1, bảo đảm dự án điện phân nhôm Đắk Nông đáp ứng tiến độ.

Về Nhà máy alumin Nhân Cơ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình thuộc nhà máy alumin Nhân Cơ để đảm bảo nhà máy sẽ vận hành chạy thử vào cuối quý IV/2015.

Đồng thời, Bộ Công Thương đôn đốc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng sớm hoàn thành báo cáo khả thi đối với Dự án sản xuất thép và vật liệu xây dựng không nung từ bùn đỏ Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ đề án mở rộng KCN Nhân Cơ để xem xét, bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Về phương án bổ sung lưới điện đấu nối Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông vào hệ thống điện quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án đấu nối điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam phương án bổ sung lưới điện đấu nối nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông vào Quy hoạch điện VII.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Nông cùng với nhà đầu tư rà soát tiến độ triển khai đầu tư các hạng mục ưu tiên cần thiết trong KCN Nhân Cơ để thực hiện triển khai đầu tư KCN bảo đảm hiệu quả./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan