Cập nhật ngày 28/02/2015 - 08:00:58

           

World Bank cho vay bổ sung 100 triệu USD cho hoạt động giảm nghèo

- Ngày 27/2/2015, Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới đã thông qua một khoản tín dụng bổ sung 100 triệu USD cho một dự án đang hoạt động nhằm hỗ trợ cải thiện mức sống của người dân nghèo ở sáu tỉnh Tây Bắc.

Cụ thể 6 tỉnh là: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái.  dự án sẽ tập trung mở rộng hỗ trợ giảm nghèo tại sáu tỉnh mà đã được đầu tư cũng như mở rộng thêm ở các huyện và cộng động mới bổ sung.
Khoản tài chính 100 triệu USD sẽ được cung cấp từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), cơ quan cho vay ưu đãi của Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ góp phần vào các nỗi lực giảm nghèo của Chính phủ thông qua nâng cao năng lực của chính quyền và cộng đồng địa phương, tăng cường tiếp cận với đầu tư nhằm cải thiện năng suất lao động, nâng cao khả năng lập kế hoạch đầu tư cộng đồng và tăng cường kết nối thị trường và sáng kiến kinh doanh cho các cộng đồng hưởng lợi từ dự án.
Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng vào trong các chương trình giảm nghèo quốc gia của Chính phủ; với trọng tâm là tăng cường quan hệ đối tác giữa các nhóm nông hộ và các doanh nghiệp nông nghiệp./.

PV
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan