Cập nhật ngày 24/03/2015 - 15:03:55

           

Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Mỹ

- Theo Phòng Thương mại Mỹ (AmCham), Việt Nam đã trở thành một đối tác thương mại quan trọng của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á với giá trị thương mại song phương, ước tính đến năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 57 tỷ USD.

Ngày 3/2/1994, Tổng thống Mỹ Bill Clinton thông báo quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Đến ngày 11/7/1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Từ đó, quan hệ Việt - Mỹ liên tục phát triển.

20 năm qua, hai nước đã thành công trong việc chuyển mình từ kẻ thù sang bạn bè, đặc biệt, đến năm 2013, Việt Nam – Hoa Kỳ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.

Theo thống kê mới nhất của AmCham, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ tăng từ 29,6 tỷ USD năm 2013 đến 36,3 tỷ USD trong năm 2014, tăng hơn 130 lần so với thời điểm năm 1994.

Thương mại hai chiều dự kiến đạt trên 36 tỷ USD. Mỹ đứng thứ 7 về đầu tư tại Việt Nam với 699 dự án (tổng số vốn gần 10,7 tỷ USD, không tính các dự án đầu tư thông qua nước thứ 3). Hiện nay, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đầu tư vào 17/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam, trong đó vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào ngành dịch vụ lưu trú (khách sạn, resort) và ăn uống. Tiếp đó là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản…

 Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã có mặt tại 41/63 địa phương của cả nước, nhưng chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn, nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi và khu vực phát triển kinh tế năng động nhất của cả nước, như: Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng.

Ngược lại, Mỹ đứng thứ 9/63 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam với 120 dự án (tổng vốn đăng ký hơn 424 triệu USD). Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã đưa vào sử dụng trang mạng quảng bá 127 dự án thu hút đầu tư quốc gia, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, thu hút đầu tư được sự quan tâm cao của sở tại.

Trong năm 2014, Việt Nam đứng thứ 15 trong số các nhà cung cấp lớn nhất thế giới đối với Mỹ, trong khi Mỹ vẫn là nhà xuất khẩu lớn, đứng ở vị trí 44 đối với Việt Nam, với giá trị xuất khẩu là 5,7 tỷ USD.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hàng may mặc, giày dép, gỗ, túi sang Mỹ và nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp may mặc và giày dép, bông, nhựa, và thức ăn gia súc.

AmCham cho biết, Việt Nam đã trở thành một đối tác thương mại quan trọng của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á với giá trị thương mại song phương, ước tính đến năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 57 tỷ USD./.

Vietnam is a significant trading partner for the US

According to American Chamber of Commerce (AmCham), Vietnam has become an important trading partner of the US in Southeast Asia, estimated by 2020, two-way trade turnover will reach approximately $57 billion.

On 2/3/1994, President Bill Clinton announced the decision abolishing the trade embargo against Vietnam. By 11/07/1995, US President Bill Clinton and Prime Minister Vo Van Kiet of Vietnam declared normalization of diplomatic relations between the two countries. Since then, Vietnam - US relation has been improving.

After 20 years, the two countries have succeeded in turning from enemies into friends, especially, in 2013, Vietnam - United States established a comprehensive partnership.

According to the latest statistics from AmCham, two-way trade turnover between Vietnam and the United States increased from $ 29.6 billion in 2013 to $ 36.3 billion in 2014, and more than 130 times compared to 1994.

Two-way trade is expected to reach over $ 36 billion. US ranks seventh of investment in Vietnam with 699 projects (nearly $ 10.7 billion by total, excluding investment projects through third countries). Currently, US investors have invested in 17/18 sectors of classification system in Vietnam, mainly on services sector (hotel, resort ) and food. Besides, they focuses on manufacturing, real estate business ...

 US investors have projects in 41/63 provinces of Vietnam, but mainly concentrated in large cities, where have favorable infrastructure and economic development such as Ba Ria - Vung Tau, Ho Chi Minh City, Dong Nai, Binh Duong, Hanoi, Haiphong.

On the other hand, with 120 projects (total registered capital of $424 million), US ranks 9/63 nations and territories that Vietnam enterprises invest in.

In 2014, Vietnam ranked 15th among the world's largest suppliers to the US, while the US remains a large exporter, ranked 44 on Vietnam, the export value of 5 7 billion.

 

Vietnam mainly exports garments, footwear, wood, bags to the US and imports machinery and raw materials for apparel industry and footwear, cotton, plastic, and fodder./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan