Cập nhật ngày 12/08/2015 - 23:03:30

           

Điều chuyển 10,326 tỷ đồng cho xây dựng hệ thống CNTT phục vụ hải quan 1 cửa

- 10,326 tỷ đồng là vốn điều chuyển từ nguồn vốn kế hoạch năm 2015 không sử dụng hết của Dự án Sửa chữa nâng cấp hồ Đắk Uy, tỉnh Kon Tum và Dự án Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Sơn La, tỉnh Sơn La.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý bổ sung Dự án Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đồng ý điều chuyển 10,326 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2015 không sử dụng hết của Dự án Sửa chữa nâng cấp hồ Đắk Uy, tỉnh Kon Tum và Dự án Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Sơn La, tỉnh Sơn La để bổ sung cho Dự án trên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án trên theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành có liên quan; chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo.

Kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN là nhu cầu nội tại của Việt Nam với mục tiêu cải cách hành chính, tạo thuận lợi thương mại, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc thực hiện kết nối Cơ chế một cửa không chỉ đáp ứng ý nghĩa cam kết, nhiệm vụ quốc tế mà còn xuất phát từ lợi ích thúc đẩy thương mại, hợp tác kinh tế của nước nhà…

Vào cuối năm 2014, việc kết nối dữ liệu một cửa quốc gia đã được thực hiện ở Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. 

Sau đó, ngày 04/06/2015, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ công bố chính thức mở rộng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên Môi trường chính thức kết nối vào hệ thống dữ liệu một cửa quốc gia.

Trong lần kết nối này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thí điểm 9 thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu trong lĩnh vực quản lý của các cơ quan thuộc Bộ bao gồm: Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ Thực vật, Cục Thú y, Cục Trồng trọt, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám cho biết: Theo dự kiến đến cuối năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới thực hiện thí điểm hải quan một cửa quốc gia giai đoạn 2. Nhưng, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Chính phủ, Bộ quyết tâm thực hiện từ tháng 6/2015 và đến hết tháng 9/2015 sẽ kết nối 9 thủ tục. Tuy nhiên, hiện Bộ đang gặp phải khó khăn là chưa được bố trí kinh phí để thực hiện dù dự án đã phê duyệt với khoảng 17 tỷ đồng/.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan