Cập nhật ngày 14/08/2015 - 10:35:03

           

7 tháng đầu năm 2015, 16 tỉnh không có dự án FDI nào

- Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/07/2015, cả nước có 1.068 dự án mới được cấp giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký là 6,92 tỷ USD, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2014, Tuy nhiên, có 16 tỉnh chưa thu hút được nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong 7 tháng năm 2015 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 47 tỉnh thành phố, trong đó TP, Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,42 tỷ USD, chiếm 27,5% tổng vốn đầu tư đăng ký, Bình Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,11 tỷ USD, chiếm 12,6%, Đồng Nai đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 1,1 triệu USD, chiếm 12,5%.

Xét theo vùng thì Đông Nam Bộ là vùng thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 5,26 tỷ USD, chiếm 59,8% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng Sông Hồng với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 2,04 tỷ USD, chiếm 23,2% tổng vốn đầu tư đăng ký, Tây Nguyên là vùng thu hút đầu tư nước ngoài ít nhất cả nước, trong 7 tháng cả vùng chỉ thu hút được 27,93 triệu USD chiếm 0,3% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

 

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan