Cập nhật ngày 08/09/2015 - 14:04:54

           

Dầu khí Việt Nam vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại

- Bất chấp mọi toan tính làm cho tình hình Biển Đông phức tạp, xu hướng hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam vẫn đang được các tập đoàn dầu khí nước ngoài quan tâm đẩy mạnh. Điều đó thể hiện niềm tin của các đối tác lớn vào chính sách duy trì ổn định tình hình ở Biển Đông của Việt Nam.

Công ty Rosneft Vietnam B.V thuc tp đoàn Rosneft đã ký vi công ty Hakuryu 5, mt công ty con ca JDC, Nhật Bản tha thun v vic cung cp và duy trì hot đng giếng khoan HAKYRYU-5 vi mc đích khoan thăm dò các giếng trong khuôn kh các d án ca Rosneft ti Vit Nam. 

Rosneft d kiến s phi hp đ khoan hai giếng thuc lô 06.1 và 05-3/11 ti bn trũng Nam Côn Sơn ngoài khơi Vit Nam vào năm 2016.

Trước đó, ngày 30/8, Tp đoàn du khí quc gia ca n Đ (ONGC) cũng va công b kế hoch tiếp tc các hot đng thăm dò du khí khu vc ngoài khơi b bin Vit Nam vi các hp tác trong hp đng PSC Lô 06-1 và Lô 128.

Trong phát trin công nghip du khí ca Vit Nam, Nga là đi tác quan trng. Trong nhng năm qua, vic hp tác gia Tp đoàn Du khí Vit Nam (PetroVietnam) và các doanh nghip Nga trong lĩnh vc năng lượng và du khí đã đt hiu qu cao, đóng góp ln vào s phát trin ca ngành công nghip du khí Vit Nam.  Ti Din đàn kinh tế thế gii Saint Petersburg ln th 19 ti Liên bang Nga vào tháng 6/2015, Tng giám đc Tp đoàn Du khí Vit Nam Nguyn Quc Khánh và Ch tch Gazprom Miller A.B đã ký kết Tha thun cơ bn v giá khí đ thc hin các d án khai thác m Nagumanov và Bc Purov. Đng thi hai bên cũng đưa ra đưa ra nhng đánh giá tích cc v vic trin khai các d án khâu đu trên lãnh th Vit Nam (Lô 111-113, 129-132, 05-2, 05-3) và Liên bang Nga (m Nagumanov, Bc Purov) cũng như cam kết n lc thúc đy hp tác trong lĩnh vc lc hóa du và sn xut khí làm nhiên liu đng cơ. Ngoài ra, hai phía đã nht trí tích cc nghiên cu và xem xét kh năng hp tác trong lĩnh vc nhp khu khí LNG và th trường phát đin Vit Nam.

Đến nay đã có khong 40% sn lượng du thô ca Vit Nam đến t các m được vn hành bi Vietsopetro -  liên doanh gia Petro Vietnam và công ty OAO Zarubezhneft ca Nga. Liên doanh này hin đang khai thác m du lâu năm nht ca Vit Nam là m Bch H - m đi vào hot đng năm 1986.

Theo s liu ca hãng du la BP cho hay, năm ngoái, sn lượng du thô ca Vit Nam đt 348.000 thùng/ngày, tăng 10% so vi năm 2011 và là mc cao nht k t năm 2006. Cũng theo s liu t BP được Bloomberg dn li, ti khu vc Đông Á, Vit Nam là quc gia có tr lượng du m cao th nhì, mc 4,4 t thùng, ch sau Trung Quc.

Tình hình tranh chp trên bin Đông còn căng thng, giá du thô có thi gian gim mnh, nhưng các nhà đu tư nước ngoài vn tham gia tìm kiếm, thăm dò du khí mt s lô còn m ca Tp đoàn du khí Vit Nam, th hin nim tin bn vng ca các đi tác vi chính sách ca Vit Nam.

Năm 2009, Tp đoàn Năng lượng ca M, Exxon Mobil đã đt được tha thun khai thác vi Vit Nam. Exxon Mobil và PetroVietnam đã khoan thành công hai m du năm 2011 và 2012, khoan m th ba trong năm 2014. Cũng trong năm 2014, mt s tp đoàn du khí đã tham gia vào các d án năng lượng ti Vit Nam. Theo đó, Tp đoàn du khí năng lượng JX Nippon đang hp tác vi PetroVietnam m rng nhà máy lc du Dung Qut. Trước áp lc t Trung Quc, Tp đoàn Chevron (M) đã ngng hot đng kho sát đa chn ti mt lô vùng bin ca Vit Nam vào năm 2007.  Nhưng ngay khi Chevron va "rút chân ra" thì tháng 6/2014, Công ty du m Italia ENI SpA đã ký mt hp đng vi Tp đoàn đ cùng khai thác khu vc mà Chevron theo đui t lúc đu.

Liên quan đến tình hình Bin Đông, chia s trên t Thanh niên, ông Ngô Thường San, nguyên Tng giám đc Vietsovpetro, nguyên Tng giám đc Tp đoàn Du khí Vit Nam, hin là Ch tch Hi Du khí Vit Nam cho rng: "Khi các tp đoàn du khí này ký vi Vit Nam, h đã tìm hiu rt k v lut và quy đnh quc tế bin Đông. Chính ph ca h có th cũng đã có s bo đm đây là vùng bin ca Vit Nam. Cn nh rng các tp đoàn du khí có đi ngũ tư vn lut rt gii và chuyên nghip”.

Ông cho biết, hin Tp đoàn Du khí Vit Nam có hp tác vi nhiu tp đoàn du khí nước ngoài, như: Exxon Mobil (M), Gazprom (Nga), Murphy (M)… đ thăm dò và phát trin khai thác trên các lô nm trong vùng thm lc đa đc quyn kinh tế ca Vit Nam (Phương Nguyên, 2014).

Cơ quan Xúc tiến thương mi và đu tư Anh (UKTI) ti Hà Ni đánh giá ngành du khí ca Vit Nam thi gian qua rõ ràng có tc đ phát trin tt. Vì vy trong xu hướng này, các công ty ca Anh hy vng s tìm kiếm các cơ hi làm ăn vi các công ty ca Vit Nam.

Năm 2016, tình hình kinh tế thế gii tuy được d báo s có phc hi nhưng tc đ phc hi chm, n cha nhiu ri ro, trong đó có nhng biến đng khó lường v chính tr, th trường tài chính và giá du. Tình hình bin Đông được d báo còn din biến phc tp, song không vì thế mà các nước ngi hp tác vi Vit Nam trong lĩnh vc du khí./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nga và Nht Bn hp tác khoan thăm dò du khí Vit Nam, truy cp t http://www.vietnamplus.vn/nga-va-nhat-ban-hop-tac-khoan-tham-do-dau-khi-o-viet-nam/341943.vnp

Phương Nguyên (2014). Bin Đông nóng: Nga – M yên tâm hp tác du khí vi Vit Nam, truy cp t http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bien-dong-nong-nga-my-yen-tam-hop-tac-dau-khi-voi-vn-3045224/

Tr lượng du ca Vit Nam “ch thua Trung Quc” Đông Á, truy cp t //www.pvoil.com.vn/vi-VN/zone/tru-luong-dau-cua-viet-nam-chi-thua-trung-quoc-o-dong-a/249/1023?page=2

 

 

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan