Cập nhật ngày 30/09/2015 - 21:31:45

           

Doanh thu 9 tháng đầu năm của các KCN, KKT đạt 110 tỷ USD

- Báo cáo của Vụ Quản lý các Khu Kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, doanh thu các khu công nghiệp, khu kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 110 tỷ USD, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 85% so với kế hoạch năm 2015.

Cụ thể, theo cơ quan quản lý này, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt 47.624 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2014, bằng 69% so với kế hoạch năm 2015, đóng góp 57% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2014. 

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 45.563 triệu USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 51% tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014) và bằng 59% so với kế hoạch năm 2015 (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2014).

Trong 9 tháng đầu năm 2015, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã đóng góp 56.313 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, 34% so với cùng kỳ năm 2014. Đồng thời, thu hút khoảng 2,57 triệu lao động.

Báo cáo cũng cho thấy, 9 tháng đầu năm 2015 có 4 khu công nghiệp mới được thành lập và mở rộng là Thành Hải (Ninh Thuận), Chu Trinh (Cao Bằng), Chấn Hưng (Vĩnh Phúc), Mông Hóa (Hòa Bình).

Như vậy, lũy kế đến hết tháng 09/2015, cả nước có 299 khu công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích đất tự nhiên gần 84 nghìn ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 56 nghìn ha, chiếm khoảng 66% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó 212 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 60 nghìn ha và 87 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 24 nghìn ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt trên 26 nghìn ha, tỷ lệ lấp đầy 48%.

 Về hoạt động của các khu kinh tế, trong 9 tháng đầu năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg, ngày 16/09/2015 về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với diện tích là 23.792 ha. Đồng thời, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh mở rộng 2 khu kinh tế là: Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An (tăng thêm 750 ha) và Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (tăng thêm 87.388,18 ha), nâng tổng diện tích mặt đất và mặt nước của các khu kinh tế trên cả nước thành 814.792 ha. Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 09/2015, cả nước có 16 khu kinh tế ven biển./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan