Cập nhật ngày 07/10/2015 - 11:38:53

           

9 tháng đầu năm Vĩnh Phúc thu hút 22 dự án FDI

- Theo Ban hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, 9 tháng năm 2015 Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 59 dự án, với tổng vốn đầu tư là 310,99 triệu USD.

Trong đó cấp mới 22 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 172,36 triệu USD và 19 dự án điều chỉnh, tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 138,63 triệu USD.

Chỉ tính riêng trong tháng 9/2015, Tỉnh đã cấp mới 2 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký là 490.000 USD, bao gồm dự án nhà máy Ahyuntech Vina tại Việt Nam gia công tấm mạch in mềm FPCB của Hàn Quốc, tổng vốn đầu tư 190.000 USD và dự án in ấn Dae You Decal Vina (Hàn Quốc) với tổng vốn đầu tư 300.000 USD. Và 2 dự án đầu tư trong nước (DDI) là dự án kinh doanh đồ gỗ nội ngoại thất và xây lắp của Công ty Cổ phần vật liệu chịu lửa Vĩnh Yên với tổng vốn đầu tư 49,97 tỷ đồng và dự án xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và vật liệu xây dựng của Hợp tác xã vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ, tổng vốn đầu tư là 121,678 tỷ đồng.

Trong 9 tháng có thêm 47 dự án đi vào hoạt động (gồm 25 dự án DDI và 22 dự án FDI). Lũy kế đến hết tháng 9 năm 2015 có 414 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm 165 dự án FDI và 258 dự án DDI), chiếm 51,9% tổng số dự án. Còn lại 383 dự án đang triển khai xây dựng, san nền, bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số dự án mới được cấp chứng nhận đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng và đất đai và tạm ngừng giãn tiến độ…

Ngoài ra có 14 dự án nhà đầu tư không tiếp tục đầu tư và làm thủ tục chấm dứt hoạt động, trong đó có 9 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.220 tỷ đồng và 5 dự án FDI với số vốn đăng ký 225,8 triệu USD. 

Đồng thời, cấp mới cho 37 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,1 nghìn tỷ đồng và 03 dự án tăng 313,7 tỷ đồng về vốn, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 23,3% về số dự án và tăng 204,1% về vốn đầu tư.

 Luỹ kế vốn thực hiện đến hết tháng 9/2015 các dự án DDI đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, đạt 39,5% tổng vốn đầu tư và các dự án FDI đạt 1.753 triệu USD, đạt 55,23% tổng vốn đầu tư đăng ký các dự án còn hiệu lực.

 Để nỗ lực thu hút đầu tư vào Vĩnh Phúc, năm 2015, Tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư; tập trung giải phóng mặt bằng phát triển quỹ đất. Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu đến hàng rào các khu công nghiệp; đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại chỗ; giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan