Cập nhật ngày 22/10/2015 - 22:46:49

           

Bổ sung KCN Phú Xuân, Quảng Nam vào Quy hoạch phát triển các KCN cả nước

- Tỉnh Quảng Nam quy hoạch 8 khu công nghiệp với tổng diện tích đất 4.331 ha, trong đó 6 khu công nghiệp với diện tích khoảng 2.148 ha đã được thành lập.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc từ 418 ha xuống còn 390 ha; điều chỉnh tăng diện tích khu công nghiệp Đông Quế Sơn từ 200 ha lên 211 ha; đồng thời, bổ sung khu công nghiệp Phú Xuân với quy mô diện tích 108 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc chuyển đổi các cụm công nghiệp: Hà Lam - Chợ Được, Tây An, Đại Tân và Tiên Thọ thành các khu công nghiệp sẽ được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Thủ tướng giao cho UBND tỉnh Quảng Nam tiếp thu ý kiến của các bộ, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp; tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Theo Đề án Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 và Đề án chuyển đổi cụm công nghiệp thành khu công nghiệp, tỉnh Quảng Nam quy hoạch 8 khu công nghiệp với tổng diện tích đất 4.331 ha, trong đó 6 khu công nghiệp với diện tích khoảng 2.148 ha đã được thành lập, gồm: 3 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động gồm: Điện Nam – Điện Ngọc (390 ha), Bắc Chu Lai (604 ha), Tam Hiệp (568 ha); 2 khu công nghiệp đang xây dựng cơ bản gồm: Đông Quế Sơn (211 ha) và Tam Thăng (175 ha) và 1 khu công nghiệp Tam Anh (đã thành lập 200 ha) đang giãn tiến độ thực hiện. Tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 60%, lấp đầy các khu công nghiệp đang hoạt động 68%.

2 khu công nghiệp chưa thành lập gồm: Thuận Yên (230 ha) và An Phú thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai (30 ha).

Trong 6 khu công nghiệp đã thành lập trên có 5 khu công nghiệp còn một phần diện tích chưa thành lập. Tổng diện tích đất chưa thành lập là 2.131 ha.

Đến nay, các khu công nghiệp đã thu hút được 92 dự án trong nước vốn đăng ký 15,3 ngàn tỷ đồng và 41 dự án FDI tổng vốn 545 triệu USD (thực hiện 53,1); 104 dự án đã đi vào hoạt động.

Các khu công nghiệp đã có đóng góp quan trọng cho tỉnh Quảng Nam. Năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp 843 triệu USD, xuất khẩu 515 triệu USD, nhập khẩu 1.085 triệu USD chiếm gần 38% giá trị sản xuất công nghiệp và 67,4% giá trị xuất khẩu; thu hút 36,8 ngàn lao động (36,3% tổng số lao động trong ngành công nghiệp)./.

PV
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan