Cập nhật ngày 23/10/2015 - 22:42:49

           

Tháo gỡ các nút thắt để phát triển các KCN, KKT

- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao nhiệm vụ này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) ngày 23/10/2015.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN)

Nhìn lại 5 năm phát triển

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, trên phạm vi cả nước có 463 KCN trong quy hoạch tổng thể phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 139,5 ngàn ha.

 Ước tính đến hết tháng 12/2015, trên phạm vi cả nước có 304 KCN được thành lập trên tổng số 463 KCN có trong quy hoạch, với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 85,2 ngàn ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 56 ngàn ha (chiếm khoảng 66% tổng diện tích đất tự nhiên).

Trong đó, riêng kế hoạch 5 năm 2011-2015 có 44 KCN được thành lập và mở rộng với tổng diện tích 13.800 ha (thấp hơn so với tổng diện tích KCN đã được thành lập trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 là 44.400 ha và mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2011-2015 là 17.000-20.000 ha).

Các KCN nhìn chung được thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển các KCN cả nước cũng như quy hoạch sử dụng đất và phát triển công nghiệp của địa phương. Vùng Đông Nam Bộ có số lượng KCN được thành lập nhiều nhất với 104 KCN (chiếm 34,3% cả nước), tiếp đến là vùng Đồng bằng sông Hồng với 79 KCN (chiếm 26,1% cả nước) và vùng Tây Nam Bộ với 51 KCN (chiếm 17,1% cả nước).

Trong tổng số 304 KCN được thành lập, có 206 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 57.900 ha và 97 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản, với tổng diện tích đất tự nhiên 26.100 ha.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt 26.500 ha, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 48%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 67%, cao hơn so với mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2011-2015 là 50%.

Trong kế hoạch 5 năm 2011-2015, số lượng các KKT trên cả nước được giữ ổn định với 15 KKT ven biển đã thành lập, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước là hơn 770.300 ha. Trong đó có 4 KKT được mở rộng, bao gồm KKT Dung Quất, KKT Đình Vũ – Cát Hải, KKT Đông Nam Nghệ An, KKT Nghi Sơn với tổng diện tích mở rộng là 124.000 ha.

Tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất trong KKT ven biển đạt trên 21.000 ha, chiếm 41% tổng diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong KKT ven biển.

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển KKT, KCN ngày 23/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 9 tháng năm 2015 đã có thêm 5 KCN mới được thành lập.

 Như vậy, hiện cả nước ta có 299 KCN với tổng diện tích 85.000 ha, trong đó 212 KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 67%, cao hơn 2% so với cuối năm 2014. Trong năm nay đã có thêm KKT Đông Nam Quảng Trị đi vào hoạt động và 2 KKT ở Thanh Hóa, Nghệ An được mở rộng, nâng tổng số các KKT lên 16 với tổng diện tích 815.000 ha.

Tìm giải pháp nâng cao tỷ lệ lấp đầy các KCN, KKT

 

Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo về phát triển các KCN, KKT thời gian qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những bước khởi sắc trong hoạt động tại các KCN, KKT.

Đặc biệt là tỷ lệ lấp đầy đã tăng lên; công tác bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ có chuyển biến tích cực; tỷ lệ các KCN có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 84%, tăng 2%.

Phó Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ để nâng cao hơn nữa tỷ lệ lấp đầy các KCN, KKT, tạo thành những động lực thực sự phát triển của các địa phương cũng như cả nước. Bên cạnh đó, để đảm bảo yếu tố phát triển bền vững cũng phải chú trọng giải quyết tốt hơn vấn đề ô nhiễm, xử lý nước thải, rác thải từ các KCN, KKT, các cụm công nghiệp, làng nghề.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu 10 tỉnh có tỷ lệ lấp đầy các KCN còn thấp phải nỗ lực hơn nữa, tập trung thu hút, hỗ trợ đầu tư, đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng...

Các tỉnh cũng cần rà soát các KCN hoạt động kém hiệu quả (thuộc nhóm IV, nhóm V), các KCN chưa hoặc chậm đầu tư khu xử lý nước thải tập trung để tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp xử lý kiên quyết hơn nữa.

Để khắc phục những khó khăn còn tồn tại, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, các vấn đề cơ chế để "vẽ ra thật rõ đường đi cải cách", tìm ra các nút thắt cần tháo gỡ, tổng hợp trả lời kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của chủ đầu tư, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao rà soát chính sách ưu đãi để hướng dẫn tạo ra sự hài hòa, tránh chồng chéo và "dẫm chân" nhau trong thu hút đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu đầu tư phục vụ công tác quản lý, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các nghị định, văn bản hướng dẫn các vấn đề liên quan về phát triển KKT, KCN, cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ cho phù hợp với tình hình mới./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan