Cập nhật ngày 26/10/2015 - 22:54:33

           

Phê chuẩn dự án 3,6 triệu USD do WB tài trợ

- Thủ tướng Chính phủ có văn bản phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Dự án có tổng vốn là 3,6 triệu USD, trong đó, vốn ODA 3 triệu USD do Chương trình "Sẵn sàng tham gia thị trường các - bon quốc tế" viện trợ không hoàn lại và ủy thác thông qua WB tại Việt Nam.

Thủ tướng đồng ý phân bổ vốn cụ thể cho các cơ quan tham gia thực hiện Dự án như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường 1,26 triệu USD; Bộ Công Thương 760.000 USD; Bộ Xây dựng 700.000 USD; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 140.000 USD; Bộ Tài chính 140.000 USD. Vốn đối ứng 600.000 USD (tương đương 13 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng sau khi Văn kiện Dự án được phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan chủ quản Dự án.

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường năng lực xây dựng, thực hiện và phổ biến các chính sách, công cụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), hình thành công cụ thị trường, thí điểm NAMA tạo tín chỉ các-bon và xây dựng lộ trình tham gia thị trường các-bon trong nước và thế giới.

Dự án sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính, công cụ thị trường các-bon và lộ trình tham gia thị trường các-bon trong lĩnh vực chất thải rắn; xây dựng và triển khai thí điểm NAMA tạo tín chỉ các-bon, hệ thống báo cáo các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và lộ trình tham gia thị trường các-bon trong lĩnh vực sản xuất thép; tăng cường năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện các hoạt động về NAMA và NAMA tạo tín chỉ các-bon.

Trước đó, ngày 21/11/2012, tại Quyết định số 1775/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng khí nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các – bon ra thị trường thế giới. Tháng 6/2013, BCH TW Đảng đã ban hành Nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan là xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thúc đẩy các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam trên cơ sở hỗ trợ tài chính và công nghệ của các nước và tổ chức quốc tế, đồng thời phát triển thị trường trao đổi tín chỉ các – bon trong nước và tham gia thị trường các – bon toàn cầu./.

PA
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan