Cập nhật ngày 19/11/2015 - 18:32:16

           

Wallonie – Bruxelles thực hiện 18 dự án tại Việt Nam giai đoạn 2016-2018

- Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp Thường trực giữa Việt Nam và Wallonie – Bruxelles được tổ chức ngày 19/11/2015 đã thông qua chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2016-2018 gồm 18 dự án.

Phiên họp do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bà Pascale Delcomminette, Tổng Giám đốc Cơ quan ngoại giao Wallonie – Bruxelles, Tổng Giám đốc Cơ quan xúc tiến Ngoại thương và Đầu tư Vùng Wallonie đồng chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp thường trực giữa Việt Nam và Wallonie - Bruxelles

 Phát biểu tại phiên họp Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng Việt Nam và  Wallonie – Bruxelles đã có sự hợp tác gần 20 năm, hai bên đã chủ động trong hợp tác dựa trên nhu cầu, thế mạnh cụ thể, trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Bà Pascale Delcomminette cho biết, hai bên đã xây dựng chương trình hợp tác,  những dự án liên quan đến cộng đồng pháp ngữ. Các dự án được thực hiện là tăng cường năng lực cho giáo viên, đào tạo cử nhân bằng tiếng Pháp tại Đại học Hà Nội, dự án điện ảnh, bảo tàng, dự án y học gia đình...

Tại phiên họp, hai bên đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình hợp tác giai đoạn 2013-2015, các dự án hợp tác giai đoạn này đã đạt được kết quả mong đợi và đáp ứng các mục tiêu đặt ra. Phía Wallonie Bruxelles đã cấp gần 100 suất học bổng cho nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam học tập tại đây, đồng thời tổ chức thành công các chuyến công tác cho gần 200 chuyên gia Bỉ sang làm việc, giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Bà Pascale Delcomminette cho rằng, đây là nền tảng rất quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Cũng tại phiên họp, hai bên đã thống nhất giai đoạn 2016-2018 Chương trình hợp tác song phương tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực:

- Trục hợp tác trong lĩnh vực xã hội (bao gồm cả y tế), con người (bao gồm cả truyền thông và thông tin đại chúng), văn hóa (bao gồm cả hợp tác liên quan đến Cộng đồng Pháp ngữ)

- Trục hợp tác giáo dục đại học/nghiên cứu/phát triển công nghiệp (bao gồm cả lĩnh vực môi trường).

Cụ thể, sẽ thực hiện 18 dự án tại Việt Nam, với tổng ngân sách chung của vùng Wallonie – Bruxelles cho chương trình khoảng 2 triệu Euro.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng và bà Pascale Delcomminette tại lễ ký kết hợp tác

 

Hai bên cam kết sẽ nỗ lực hết sức và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thực hiện thành công các dự án hợp tác được lựa chọn./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan