Cập nhật ngày 20/11/2015 - 13:45:54

           

10 tháng năm 2015, Việt Nam đầu tư 625,4 triệu USD ra nước ngoài

- Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 625,4 triệu USD trong 10 tháng năm 2015.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 10 tháng năm 2015, Việt Nam đã có 102 dự án cấp mới đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký cấp mới là 441,9 triệu USD. Ngoài ra, còn có 53 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 192,8 triệu USD. Như vậy, tính cả vốn cấp mới và vốn tăng thêm là 625,4 triệu USD.

Trong 10 tháng năm 2015, Hoa Kỳ dẫn đầu thị trường đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam về số dự án, với 18 dự án cấp mới và 4 dự án tăng vốn, tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 102 triệu USD.

Campuchia có 11 dự án cấp mới và 12 dự án tăng vốn, tổng vốn cấp mới và tăng thêm là  194 triệu USD. Tiếp theo là Lào với 9 dự án cấp mới, 9 dự án tăng vốn, tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 126 triệu USD. Ngoài ra còn có các nước như: Liên bang Nga, Singapore, Đức…

Như vậy, có thể thấy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam gần đây không chỉ tăng trưởng nhanh chóng ở các thị trường truyền thống, mà còn mở rộng sang các quốc gia khác

Ngành khai khoáng được doanh nghiệp Việt Nam tập trung đầu tư nhiều nhất. Tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 107 triệu USD, chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư; tiếp theo là ngành nông, lâm, ngư nghiệp (tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 106 triệu USD).

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam còn đầu tư sang nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác, như: thông tin, truyền thông, sản xuất điện, bất động sản, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…

Điều này cho thấy tính đa dạng trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam, đồng thời cho thấy xu hướng tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng.

Với việc ban hành Nghị định số 83/2015/NĐ-CP, ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài, các chuyên gia cho rằng, thời gian tới hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam sẽ có những bước phát triển nhanh hơn và đa dạng hơn.

Đầu tư ra nước ngoài không chỉ giúp doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường tiềm năng ở ngoài lãnh thổ mà còn tạo thêm cơ hội tiếp cận với khoa học công nghệ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Dòng vốn đầu tư ra nước ngoài cũng khẳng định sự lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời góp phần giữ vững quan hệ chính trị, đối ngoại với các nước bạn bè truyền thống./. 

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan