Cập nhật ngày 21/06/2016 - 22:59:03

           

Thu hồi vốn đầu tư của các dự án yếu kém, kéo dài để “làm gương”

- Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN trong 5 tháng đầu năm đạt thấp, với 83,3 nghìn tỷ đồng. Mặc dù so với cùng kỳ năm trước, số vốn giải ngân đã tăng 15,3%, nhưng mới chỉ bằng 33,8% kế hoạch năm.

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp của Tổ công tác Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, ngày 21/6.

Trước đó, ngày 31/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 801/QĐ-TTg giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016 (đợt 2).

Trong đó, các bộ, ngành trung ương được giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương là 6.519,685 tỷ đồng; các địa phương được giao 7.064,277 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) trong 5 tháng đầu năm đạt thấp, với 83,3 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù so với cùng kỳ năm trước, số vốn giải ngân đã tăng 15,3%, nhưng mới chỉ bằng 33,8% kế hoạch năm.

Trong đó, cả vốn trung ương quản lý và vốn địa phương quản lý đều chỉ đạt hơn 30% kế hoạch năm trong khi gần nửa năm sắp trôi qua (vốn trung ương quản lý đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% kế hoạch năm; vốn địa phương quản lý đạt 65,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,3% kế hoạch năm).

Thậm chí vốn đầu tư thực hiện của nhiều bộ, ngành còn giảm so với cùng kỳ năm 2015 như Bộ Xây dựng giải ngân được 325 tỷ đồng, bằng 36,1% kế hoạch năm và giảm 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, Bộ Khoa học và Công nghệ 96 tỷ đồng, bằng 38,3% và giảm 11,7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 38 tỷ đồng, bằng 37,8% và giảm 42,8%...

Khi tăng trưởng GDP vẫn dựa chủ yếu vào đầu tư thì tốc độ giải ngân vốn đầu tư từ NSNN chậm chạp nêu trên làm dấy lên lo ngại về khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% của cả năm nay.

Tại phiên họp Tổ công tác Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, giải ngân vốn đầu tư công đang thấp và đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giao vốn để bảo đảm tạo việc làm và tăng trưởng của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, năm 2016 là năm đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nên các cơ quan ở các cấp phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, ảnh hưởng tới kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Do đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên so sánh với cùng kỳ của 5 năm trước để có đánh giá toàn diện hơn.

Không loại trừ trường hợp có dự án đầu tư công kéo dài tiến độ, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính “bắt lỗi” các dự án này do năng lực yếu kém và một số vấn đề chủ quan để xử lý, thu hồi vốn đầu tư làm gương cho chủ đầu tư của các dự án khác.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, các bộ rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn việc thực hiện đầu tư các dự án, đẩy mạnh việc giao vốn và kiểm soát chất lượng các dự án đầu tư công, bảo đảm phát huy giá trị của dự án đối với phát triển kinh tế-xã hội.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan nhanh chóng thẩm định các chương trình để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có kế hoạch giao vốn cụ thể để triển khai./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan