Cập nhật ngày 06/07/2016 - 23:47:05

           

WB “trợ lực” giúp cải thiện tính hiệu quả và minh bạch trong quản lý đất đai tại Việt Nam

- Ngày 5/7/2016, Ngân hàng Thế giới đã phê dự án Cải thiện Quản lý và Cơ sở Dữ liệu Đất đai Việt Nam trị giá 150 triệu USD.

Cụ thể, Dự án sẽ xây dựng một Hệ thống Thông tin Đất đai đa mục đích cấp quốc gia (Multi-Purpose Land Information System - MPLIS) và tạo lập Cơ sở Dữ liệu Đất đai Quốc gia cho cả Chính phủ và công chúng tiếp cận. Dự án được thiết kế với trọng tâm là xây dựng hệt thống cơ sở dữ liệu bền vững, chính xác, dễ sử dụng và tiếp cận, qua việc xây dựng dần các hệt thống và cơ sở dữ liệu đất đai.

Dự án cũng hỗ trợ chính phủ đơn giản hóa thủ tục và qui trình nghiệp vụ tại các Văn phòng đăng ký đất đai, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nhận thức của công chúng về thông tin và dịch vụ đất.

Khoản tín dụng trị 150 triệu USD sẽ do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cấp. Đây là nhánh cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho các nước thu nhập thấp của Nhóm Ngân hàng Thế giới./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan