Cập nhật ngày 19/09/2016 - 22:49:49

           

Chấp thuận đầu tư dự án Tổ hợp Cảng biển và KCN 6.940 tỷ đồng tại Quảng Ninh

- Dự án phát triển Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh có quy mô diện tích 1.192,9 ha với thời hạn thực hiện 50 năm. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 6.940 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc

Tổ hợp công trình do Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế CDC (Cayman Islands), Middle Utilities Company (Singapore); Infra Asia Investment (Hồng Kông) đầu tư với tổng vốn là 6.940 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư sẽ thành lập pháp nhân để thực hiện dự án đầu tư theo loại hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 1.041 tỷ đồng, trong đó, số vốn góp của CDC chiếm 70%, Middle East Utilities Company và Infra Asia mỗi bên 15%

Báo cáo của tỉnh Quảng Ninh cho biết, CDC là đơn vị có kinh nghiệm phát triển và xây dựng tại Qatar cũng như khu vực Trung Đông. Số vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư này là 511,7 triệu đồng Qatari Rivals, tương đương với 3.155 tỷ đồng Việt Nam.

Các nhà đầu tư sẽ tập trung đầu tư vào xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp, trong đó, hệ thống cảng biển bao gồm 10 bến tàu cho tàu 50.000 DWT, dịch vụ logistic trên diện tích 1.1292 ha. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian là 50 năm và được phân kỳ thành 3 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 sẽ được thực hiện từ năm 2017-2021.

Khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ tạo ra một khu vực công nghiệp và cảng trình độ công nghệ cao, hiện đại với sự đồng bộ về mặt kết cấu hạ tầng, tạo thêm nhiều việc làm, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thông qua đó, cũng từng bước thực hiện triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Quảng Yên đến năm 2020, định hướng 2030, phấn đấu đến năm 2030, thị xã Quảng Yên sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án, cân nhắc việc cấp chứng nhận đầu tư dự án theo các giai đoạn để bảo đảm việc thực hiện đầu tư đúng tiến độ, trong đó quy định cụ thể tiến độ triển khai đầu tư xây dựng, ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành; chỉ đạo nhà đầu tư tuân thủ đúng các cam kết như trong hồ sơ Dự án, thực hiện ký quỹ Dự án theo quy định của pháp luật đầu tư, thực hiện các ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết của Việt Nam với quốc tế; trường hợp nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện theo tiến độ đã đăng ký, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan giao đất phù hợp với tiến độ Dự án, thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa, đất rừng ngập mặn theo quy định Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 Đồng thời, chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định và lựa chọn phương án thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất; bảo đảm an sinh xã hội khu vực; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong Khu công nghiệp; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; giám sát thực hiện các Dự án có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường; chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư trong quá trình triển khai Dự án cần phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 3 để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến an ninh quốc phòng, chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh biên giới, cửa khẩu, ven biển.

Chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xem xét quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư các khu công nghiệp không triển khai, thuộc các trường hợp chấm dứt dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và tăng tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan