Cập nhật ngày 03/10/2016 - 22:57:57

           

Trước 31/12/2017, quyết toán toàn bộ Dự án di dân thủy điện Huội Quảng

- Đồng thời bổ sung 2 hạng mục đường đến bản Noong Quoài, xã Ta Gia, huyện Than Uyên và Trạm thủy văn Ta Gia vào Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hoàn thành và quyết toán toàn bộ Dự án di dân, tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trước ngày 31/12/2017.

Đồng thời bổ sung 2 hạng mục đường đến bản Noong Quoài, xã Ta Gia, huyện Than Uyên và Trạm thủy văn Ta Gia vào Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng. Kinh phí đầu tư cho các hạng mục bổ sung này được sử dụng trong tổng nguồn vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 2042/QĐ-TTg ngày 5/11/2013.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lai Châu thực hiện hoàn thành bồi thường, thu hồi và giao đất sản xuất cho người dân tái định cư theo quy định tại Quyết định số 2042/QĐ-TTg và Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 05/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; bồi thường Trạm thủy văn Ta Gia theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi hoàn thành công tác giao đất sản xuất, UBND tỉnh Lai Châu xây dựng tuyến đường đến bản Noong Quài, xã Ta Gia, huyện Than Uyên có quy mô phù hợp để sắp xếp ổn định dân cư cho 33 hộ dân bản Noong Quoài.

UBND tỉnh Lai Châu điều chỉnh một số dự án thành phần có quy mô và suất đầu tư lớn phù hợp với điều kiện thực tế tại điểm tái định cư, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm; sử dụng vốn tiết kiệm, còn dư sau quyết toán từ các công trình và vốn dự phòng của Dự án để thực hiện các nội dung đầu tư bổ sung nêu trên, không làm tăng tổng mức đầu tư của Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh tại Quyết định số 2042/QĐ-TTg và Quyết định số 2038/QĐ-TTg.

UBND tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, danh mục, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, cơ chế hỗ trợ Dự án tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La. Tuy nhiên, để đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững và ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân tái định cư các dự án thủy điện; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện; trong đó, bao gồm có các cơ chế hỗ trợ sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Công trình thủy điện Bản Chát và thủy điện Huội Quảng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư có công suất tổng cộng 740MW. Tổng công ty LICOGI và Tổng công ty Sông Đà là tổng thầu thi công, hai công trình thuộc dự án nhóm A, xây dựng trên sông Nậm Mu thuộc địa bàn huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu và huyện Mường La – tỉnh Sơn La, sau khi hoàn thành sẽ vận hành đồng bộ, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia 3.062 tỷ kWh/năm, cung cấp trực tiếp điện cho các tỉnh khu vực Tây Bắc và miền Bắc, ngoài ra còn góp phần chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ và góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc.

Ngày 31/12/2015 tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn điện lực Việt nam phối hợp với chính quyền địa phương và Tổng thầu Tổng công ty LICOGI, Tổng công ty Sông Đà tổ chức Lễ khánh thành Công trình thủy điện Bản Chát và phát điện tổ máy số 1 Công trình thủy điện Huội Quảng./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan