Cập nhật ngày 19/04/2017 - 23:18:01

           

Bổ sung mới KCN Hòa Nhơn vào quy hoạch các KCN TP. Đà Nẵng

- Thủ tướng Chính phủ vừa ký công văn đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Trước đó, cuối năm 2016, UBND TP. Đà Nẵng đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét và chấp thuận phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, tổng diện tích quy hoạch đề nghị điều chỉnh, bổ sung ưu tiên thành lập đến năm 2020 là 675,42ha (bao gồm: KCN Hòa Nhơn và KCN Hòa Sơn); tổng diện tích quy hoạch đề nghị điều chỉnh, bổ sung định hướng đến năm 2025 là 354,67ha (phần mở rộng của KCN Hòa Ninh).

Đồng thời, đề nghị Thủ tướng tạo điều kiện thuận lợi cho Đà Nẵng phát triển các KCN. Cụ thể, giai đoạn đến năm 2020, tổng diện tích 1.025,42ha, bao gồm KCN Hòa Cầm - giai đoạn 2 (150ha); KCN Hòa Nhơn (523,57ha); KCN Hòa Sơn (151,85ha) và KCN Hòa Ninh (200ha); giai đoạn định hướng đến năm 2025: KCN Hòa Ninh 354,67ha

Theo UBND TP. Đà Nẵng, tính đến năm 2006, tổng diện tích các KCN ở Đà Nẵng là 1.218,84ha. Qua 10 năm (tính đến năm 2016), cùng với tốc độ phát triển nhanh đô thị Đà Nẵng, diện tích đất quy hoạch các KCN trên địa bàn thành phố không tăng.

Bên cạnh đó, theo quy hoạch chung của Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-UBND, ngày 04/12/2013, KCN Đà Nẵng sẽ chuyển thành đất đô thị, khi đó chỉ còn 4 KCN, diện tích quy hoạch 965,79ha.

“Vì vậy, để có quỹ đất công nghiệp phục vụ thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp sản xuất trong những năm đến, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, tăng thu ngân sách địa phương và bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn, việc bổ sung quy hoạch phát triển các KCN mới là nhiệm vụ cần thiết trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay”, UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh.

Trên cơ sở tờ trình của UBND TP. Đà Nẵng, ngày 18/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn đồng ý điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp TP. Đà Nẵng.

Theo đó, giữ nguyên các KCN đã có trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020: Khu công nghiệp Hòa Cầm 137 ha, KCN Liên Chiểu 289 ha, KCN Hòa Khánh 396 ha, KCN Hòa Khánh mở rộng 133 ha.

KCN Đà Nẵng (khu An Đồn) với diện tích 50,1 ha thực hiện theo Công văn số 499/TTg-CN ngày 7/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2) từ 150 ha xuống 119 ha; điều chỉnh tăng diện tích khu công nghiệp Hòa Ninh từ 200 ha lên 400 ha.

Bổ sung mới KCN Hòa Nhơn với diện tích 393,57 ha vào quy hoạch tổng thể phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Đà Nẵng cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của các bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan